Coenagrion scitulum - šidélko jižní

20. 12. 2019 vytvořil Adam Bednařík

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) – šidélko jižní

Čeleď: Coenagrionidae – šidélkovití 

Status: NT

 

Popis: Výrazně modré šidélko spíše menší velikosti (délka těla 30-33 mm). Charakteristická černá skvrna na 2. zadečkovém článku samců má tvar číše (případně kočičí hlavy), přičemž je stopkou spojena se zadním okrajem článku. 6. a 7. zadečkový článek jsou celé černé, zatímco zbývající články uprostřed zadečku mají černou zhruba zadní polovinu. Samice jsou také modré barvy, což není u šidélek obvyklé. Zadečkové články samic jsou shora tmavé ale vždy s bazálním koncem výrazně modrým. Hruď obou pohlaví je typicky značně ochlupená, na což odkazoval dřívější český název šidélko huňaté. Plamky na křídlech jsou světle hnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními modrými šidélky čeledi Coenagrionidae. Na první pohled je z hlediska poměru modré a černé barvy na zadečkových článcích a tvaru skvrny na 2. zadečkovém článku nejpodobnější šidélko Coenagrion pullchelum. Při bližším pohledu na kresbu zadečku je však dobře rozpoznatelné.  

 

Rozšíření: Mediteránní druh, který je kromě středomořské oblasti rozšířený v celé Francii a ostrůvkovitě také ve střední Evropě a na Balkáně.

 

V ČR probíhá severní hranice areálu rozšíření. Těžiště výskytu v ČR tak tvoří jižní Morava. V Čechách se vyskytuje jen vzácně.

 

Ekologie a biologie: Vyhledává mělké, dobře prohřívané stojaté vody, zejména tůně, mrtvá ramena a menší bohatě zarostlé rybníky s porosty stolístku (Myriophyllum) nebo růžkatce (Ceratophyllum). Vývoj larev je v našich podmínkách jednoletý. K líhnutí dochází od konce května. S dospělci se setkáme především v červnu a červenci. Často se vyskytují v místech vzdálenějších od vodních ploch.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.