Clubiona subsultans - zápředník podkorní

28. 4. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Clubiona subsultans Thorell, 1875 – zápředník podkorní

Čeleď: Clubionidae – zápředníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–9 mm (hlh. 2–2,5 mm). Hlavohruď je hnědá, chelicery tmavé. Zadeček je žlutohnědý s charakteristickým tmavým proužkem. Nohy a makadla jsou žlutohnědé.

 

Možná záměna: Od ostatních zápředníků rodu Clubiona se liší tmavým proužkem na zadečku. Lze ho zaměnit jen s vzácným zápředníkem korovým (C. corticalis), který je větší, má tmavší zadeček a za tmavým proužkem má ještě světlou kresbu.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa, Asie.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně po celém území, zejména ve středních a vyšších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tohoto zápředníka najdeme zejména v podhorských a horských jehličnatých a smíšených lesích. Někdy také na rašeliništích a jiných biotopech. Žije pod kůrou stromů, pařezů, ale také v listovém opadu a pod kusy dřeva. Aktivní je v noci. Zimuje pod kůrou v pavučinových zápředcích. S dospělci se setkáme po celý rok.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.