Clubiona corticalis - zápředník korový

3. 11. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Clubiona corticalis (Clerck, 1757) – zápředník korový

Čeleď: Clubionidae – zápředníkovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 7–11 mm (hlavohruď 3,5–4 mm), patří mezi naše největší zápředníky. Hlavohruď je hnědá, chelicery tmavě hnědé. Zadeček je tmavě hnědý až šedohnědý s charakteristickou tmavou srdeční skvrnou a kontrastní žlutohnědou šipkovitou kresbou. Samci jsou obvykle tmavší než samice. Nohy a makadla jsou žlutohnědé, světlejší než hlavohruď.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný zápředník, podobný je z našich druhů jen zápředník lesní (C. comta), který je však výrazně menší a světlejší. Zápředník podkorní (C. subsultans), který má také výrazně tmavou srdeční skvrnu a obývá podobné biotopy, má světlý zadeček.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy a Střední Asie.

 

V ČR vzácný druh, roztroušeně však po celém území. Zejména ve středních polohách, v podhorských oblastech a geomorfologicky členitých územích. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Zápředník korový žije v listnatých a smíšených lesích, méně často také v borech. Žije na kmenech stromů, vzácně i v hrabance. Buduje si pavučinové vaky pod kůrou a šupinami kůry starých a uschlých stromů (u nás zejména na javoru klenu, borovici, ale i jiných druzích stromů s rozpraskanou kůrou). Pavučinové vaky slouží jako úkryt a samice v nich v letních měsících pečují o kokon s vajíčky. Aktivní je v noci, kdy vyráží z úkrytu za potravou na kmeny stromů. S dospělci se setkáme od dubna do srpna. Zimují v pavučinových vacích pod kůrou, v dutinách stromů nebo v ptačích budkách.

 

Ohrožení a ochrana: Tento zápředník je u nás vázán na extenzivně obhospodařované a pralesovité lesy s dostatkem starých stromů či jejich torz na kterých žije. Je ohrožen, stejně jako mnoho dalších druhů vázaných na staré stromy, ztrátou biotopů, zejména vlivem nevhodného hospodaření. V červeném seznamu pavouků byl zařazen jako druh ohrožený (EN).

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.