Clubiona stagnatilis - zápředník vlhkomilný

15. 9. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 – zápředník vlhkomilný

Čeleď: Clubionidae – zápředníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–9 mm (hlh. 2,5–3 mm). Hlavohruď je světle hnědá, chelicery tmavě hnědé. Zadeček je žlutohnědý bez kresby s nevýrazným stříbřitým leskem. Nohy a makadla jsou žlutohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zápředníky rodu Clubiona, spolehlivě se dají odlišit jen podle kopulačních orgánů. Zápředník vlhkomilný však patří spolu se zápředníkem rákosním (C. phragmitis) k nejběžnějším mokřadním druhům (ostatní podobné mokřadní druhy jsou daleko vzácnější). Zápředník rákosní je větší a mohutnější než tento druh.

 

Rozšíření: Palearktický druh – široce rozšířený druh v mírném pásu Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tohoto zápředníka najdeme na mokřadních biotopech,  jako jsou rákosiny, litorály rybníků, větších řek, mokřadní louky a v zaplavovaných lužních lesích. Žije na zemi i na vegetaci. Samice si zhotovují typické pavučinové úkryty z dvakrát ohnutého listu trav a ostřic, ve kterém hlídá kokon s vajíčky. Podobné úkryty si vytvářejí také mladí jedinci při svlékání. Zimuje ve stařině. S dospělci se setkáme zejména od dubna do září, někdy zimují i dospělci.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.