Clubiona phragmitis - zápředník rákosní

13. 5. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 – zápředník rákosní

Čeleď: Clubionidae – zápředníkovití

Status: bežný druh

 

Popis: Velký druh zápředníka o délce těla 7-11 mm (hlh. 3,2-4,6 mm). Hlavohruď je poměrně mohutná světlehnědě zbarvená s nápadnými tmavými robustními chelicerami (zvláště u samic). Zadeček je oválný žlutohnědý. Nohy jsou zbarveny stejně jako tělo.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy rodu Clubiona (v ČR 27 druhů). Zvláště pak s podobným zápředníkem Clubiona stagnatilis, který obývá stejné biotopy. Přesné určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktickjý druh - Evropa a Asie.

 

V ČR hojný druh, v nížinách po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tento zápředník obývá různé mokřadní biotopy. Jak už jeho jméno napovídá, nejčastěji ho najdeme ve vlhčích rákosinách, podmáčených loukách a na březích rybníků a tůní. Stejně jako ostatní zápředníci si buduje typické pavučinové vaky v listech, ale i ve starých stéblech nebo vrcholech rákosu. V letních měsících samice hlídá plochý kokon v pavučinovém zámotku. S dospělci se setkáme téměř po celý rok.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.