Cirsium pannonicum - pcháč panonský

18. 3. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Cirsium pannonicum (L. fil.) Link – pcháč panonský

Syn.: Carduus pannonicus L. fil., Cnicus pannonicus (L. fil.) Vest, Cirsium serratuloideum Kostel.

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: C3

 

Popis: Bylina s krátkým, v horizontálním výběžky větveným oddenkem. Lodyha přímá, nekřídlatá, olistěná zpravidla v dolní polovině, nevětvená nebo větvená chudě, přitiskle chlupatá, vysoká obvykle do 100 cm. Listy měkké, bylinné, celistvé, na okraji měkce osténkaté; přízemní listy vytváří růžici; lodyžní listy k vrcholu nápadně zúžené, ouškatě srdčitou bází přisedlé. Úbory jednotlivé na vrcholu lodyhy; zákrov řídce pavučinatý; zákrovní listeny přecházejí v měkký červenofialový osten; chmýr krémově bílošedý až béžový.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný a na stanovištích nezaměnitelný druh. Habituelně podobný pcháč potoční (Cirsium rivulare), jednak roste na vlhkých stanovištích, dále má přízemní listy hrubě zubaté a úbory nevyrůstající jednotlivě, ale po 2-3 nahloučeně. Z Moravy jsou doloženi kříženci obou druhů (C. ×kornhuberi), ovšem pcháč panonský se může křížit i s řadou dalších druhů pcháčů.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem, s těžištěm výskytu v jv. Evropě, odkud na sever zasahuje do České republiky, na západ ostrůvkovitě do jižní Itálie. Izolovaný výskyt doložen i z Ruska.

 

V České republice se vyskytuje zejména v termofytiku a v přilehlých oblastech mezofytika, jak v Čechách, tak na Moravě. Hojněji je znám např. z Bílých Karpat, z Českého krasu a z Českého středohoří.

 

Ekologie: Roste na výslunných stráních, na mezích, v lemech a světlinách světlých listnatých lesů. Preferuje spíše sušší substráty, bohaté na báze a světlá stanoviště. Vegetačně je součástí zejména porostů sv. Bromion erecti.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Ochrana a ohrožení:  Pcháč panonský není řazen mezi zvláště chráněné druhy, ovšem v Červeném seznamu patří do kategorie druhů ohrožených (C3).

 

 

Literatura:


Bureš P. (2004): Cirsium Mill. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, vol. 7, Academia, Praha, 385-419.

 

Münzbergová Z. (2005): Determinants of species rarity: population growth rates of species sharing the same habitat. – American Journal of Botany, 92(12): 1987–1994.