Cirsium rivulare - pcháč potoční

6. 7. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Cirsium rivurale (Jacq.) All. – pcháč potoční

Syn.: Carduus rivularis Jacq., Cnicus rivularis (Jacq.) Willd., C. salisburgensis Willd.

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s přímou, nekřídlatou lodyhou, jemně přitiskle pavučinatou, olistěnou zpravidla do poloviny lodyhy, vysokou 50–120 cm. Listy na okraji vykrajované, mělce osténkaté, s žilnatinou na rubové straně vyniklou. Úbory mají až 3 cm v průměru, obvykle se nachází nahloučené na vrcholu lodyhy po (2-)3(-5), nemají zveličené listeny na bázi stopek. Trubkovité květy nachové, nažky okrové až světle hnědé, chmýr bílý.

 

Možná záměna: Habituelně nejpodobnějším druhem, který ovšem osidluje jiný typ biotopů je pcháč panonský (Cirsium pannonicum), který má listy obvykle celistvé a úbory jednotlivé nebo jednotlivě na koncích větví.

 

Rozšíření: Evropský druh s nevelkým areálem zahrnující jz., střední a východní Evropu.

 

V České republice se těžiště jeho výskytu nachází ve východní části území, resp. v mezických polohách Karpat, odkud zasahuje na sz. Moravu, do východních a severních Čech. Ojediněle se s tímto druhem lze setkat v jz., jižních Čechách, v jz. části Českomoravské vrchoviny.

 

Ekologie: Pcháč potoční roste na vlhkých loukách, v nivách vodotečí, v příkopech, na prameništích a ve světlých olšinách. Preferuje různé typy substrátů, zejména však půdy humózní a periodicky zamokřené. Je druhem světlomilným.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Poznámka: Velmi snadno se kříží s ostatními druhy pcháčů. Velmi častý je kříženec s pcháčem zelinným (Cirsium ×erucagineum), který má strboulovitě shloučené úbory ovšem krémové barvy. Dále se na společných místech výskytu jde hojněji setkat s kříženci s pcháčem bahenním (Cirsium ×subalpinum), kteří mají ostnitě křídlatou lodyhu, méně olistěnou, úbory o něco větší než má pcháč bahenní a opět strboulovitě nahloučené.

 

 

Literatura:


Bureš P. (2004): Cirsium Mill. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, vol. 7, Academia, Praha, 385-419.