Cirsium acaule - pcháč bezlodyžný

14. 12. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Cirsium acaule (L.) Scop. – pcháč bezlodyžný
Syn.: Carduus acaulis L., Cnicus acaulis (L.) Willd.
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité
Status: C4

 

Popis: Poměrně drobné vytrvalé byliny s krátkou, přímou, lysou až vlnatě chlupatou, do 10 cm vysokou lodyhou a přízemní růžicí listů. Listy jsou ostnité, přenenoklané až peřenosečné, lysé nebo roztroušeně krátce chlupaté, na bázi zúžené v křídlatý řapík. Květenství (úbory) jsou většinou jednotlivá, vzácně vyrůstající po dvou či třech, podepřená několika úzkými ostnitými listeny. Zákrovní listeny jsou kopinaté, zelené, zakončené hrotitou špičkou či měkkým ostnem. Květy jsou trubkovité, nachově červené. Chmýr je víceřadý, pérovitý.


Možná záměna:
Díky svému charakteristickému vzrůstu se jedná o nezaměnitelný druh naší květeny. Problémy při determinaci mohou způsobovat pouze kříženci (viz taxonomická poznámka).

 

Rozšíření: Evropský endemit, který se vyskytuje od Španělska a jihovýchodní Anglie na západě po Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, západní Slovensko, Polsko a jižní Pobaltí na východě. Na sever druh zasahuje po jižní Skandinávii, na jih pouze po severní oblasti Středomoří. Izolovaná arela leží v Rumunsku. Na Kavkazu a dále v Asii je druh nahrazen příbuznými druhy Cirsium esculentum a C. rhizocephalum.

V ČR se roztroušeně až lokálně hojně v teplejších oblastech mezofytika a v termofytiku Čech. Na Moravě je poměrně vzácný a vyskytuje se častěji jen v Karpatech. Zcela chybí v jižních Čechách.


Ekologie:
Teplomilnější a světlomilný druh, který roste na suchých širokolistých trávnících a pastvinách, v lesních lemech, případně na tzv. bílých stráních, sekundárně také na železničních či silničních náspech s řídkou vegetací. Vyhovují mu vysychavé půdy se zásaditou reakcí. Je diagnostickým druhem širokolistých suchých trávníků svazu Bromion erecti.

Jedná se o gynodioecický druh, tzn., že kromě normálních oboupohlavných květů, můžeme v populacích nalézt i jedince se zakrnělými samčími orgány a květy tudíž funkčně pouze samičími.

 

Hemikryptofyt, který kvete od srpna do začátku října.

Taxonomická poznámka: Pcháč bezlodyžný se kříží s celou řadou našich pcháčů. Nejčastější jsou kříženci s pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum), pcháčem panonským (Cirsium pannonicum) a pcháčem šedým (Cirsium canum).

 

 

 

Literatura:

 

Bureš P. (2004): Cirsium Mill. – pcháč. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 385–419, Academia, Praha.