Cirsium oleraceum - pcháč zelinný

30. 9. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Cirsium oleraceum (L.) Scop. - pcháč zelinný  

Syn.: Cnicus oleraceus L., Carduus oleraceus (L.) Vill., Cirsium ambifarium Schur  

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Statná, vytrvalá bylina s přímou, do 170 cm vysokou lodyhou. Listy, uložené většinou ve spodní polovině lodyhy, jsou světle zelené, měkké, hrubě vykrajované, s křehkými, tlustými řapíky. Čepel přízemních listů je kopisťovitá až obkopinatá, čepel lodyžních listů eliptická až okrouhle kopinatá, ouškatě objímající lodyhu. Úbory bělavé, nazelenalé až žlutavé. Plodem je ochmýřená nažka.

 

Rozšíření: Druh s přibližně subatlantským rozšířením, vyskytující se od Francie po evropskou část Ruska. Chybí ve Velké Británii a Skandinávii, nálezy z těchto míst jsou sekundárního původu.

 

Hojný druh s těžištěm rozšíření v mezofytiku. Chybí pouze v suchých oblastech jižní Moravy.

 

Ekologie: Pcháč zelinný roste na vlhkých loukách, tužebníkových ladech, ve vlhčích příkopech, v aluviích řek a na lesních prameništích, na vlhkých, na živiny bohatých, osvětlených půdách. Je diagnostickým druhem biotopu T1.5 (Vlhké pcháčové louky).

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od června do září.

 

Význam: Z mladých listů a úborů lze připravovat salát.

 

     

 

Literatura:

 

Bureš P. (2004): Cirsium Mill. – pcháč. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 385–419, Academia, Praha.