Cicindela campestris - svižník polní

30. 4. 2009 vytvořil Filip Trnka

Cicindela campestris Linnaeus, 1758 - svižník polní

Syn.: Cicindela calabrica Mandl, 1944

Čeleď: Carabidae - střevlíkovití

Status: O

 

Popis: Velikost 12-15 mm, zbarvení je kovově zeleně-bronzové někdy až do modra. Velké oči a kusadla. Hlava a štít bíle ochlupeny. Krovky jsou krátké, široké a na povrchu mají bílé a měděné skvrnky. Spodní strana a končetiny dlouze světle ochlupeny. Kraje štítu a krovky bronzově mědité.

 

Možná záměna: Dal by se zaměnit pouze se svižníkem německým (Cylindera germanica), který se svým zeleným zbarvením podobá svižníku Cicindela campestris. Cylindera germatica je ovšem na první pohled menší (8-11 mm) a zelené zbarvení není lesklé jako u Cicindela campestris. Na krovkách u Cylindera germanica nenajdeme takové množství teček, jen po okrajích. Cicindela campestris má tečky také po okrajích ale také na středu krovek, na obou krovkách najdeme velkou skvrnu.

 

Rozšíření: Celá Evropa, zasahuje do severní Afriky a západně do oblastí kolem Kaspického moře a až na Sibiř a k jezeru Bajkal.

 

V ČR hojný druh, který se vyskytuje i vysoko v horách.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme od dubna až do září, především na otevřených stanovištích jako polních a lesních cestách. Hojně na různých xerotermech jako jsou vřesoviště a písčiny. Brouci jsou často vidět jak se sluní, nebo rychle pobíhají a vyhledávají kořist. Při vyrušení střídá krátký nízký let s rychlým během.

 

Ohrožení a ochrana: Jako další druhy svižníků i svižník polní mizel z krajiny vlivem změny hospodaření, ale dnes se jeho stavy zlepšily natolik že je zákoná ochrana je zbytečná. Patří k nejhojnějším svižníkům a vyskytuje se témeř na každém vhodném biotopu.

 

Taxonomická poznámka: V rámci palearktu vytváří několik poddruhů v ČR nominátní poddruh Cicindela campestris campestris.

 

cicindela_campestris1 cicindela_campestris2 cicindela_campestris3
cicindela_campestris4 cicindela_campestris5 cicindela_campestris6