Cicindela germanica - svižník německý

5. 7. 2010 vytvořil Filip Trnka

Cicindela germanica Linnaeus, 1758 - svižník německý

Syn.: Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)

Čeleď: Carabidae - střevlíkovití

Status: O, VU

 

Popis: Velikost těla 8-11 mm. Zbarvení je zelené až bronzově-měděné bez lesku. Na vrchní, střední a spodní části krovek najdeme bílé skvrny. Ze spodní strany zelený nebo modrozelený. Kyčle a stehna jsou ochlupeny.  Hlava je bez chloupků a mnohem větší než štít. Štít po stranách jemně ochlupen, krovky jsou oválné. Krovky s hrubým i mělkým tečkováním.

 

Rozšíření: Střední a jižní Evropa (také Anglie), mimo jižního Španělska. Malá Asie, Čína, země kolem Kaspického moře až po Bajkal.

 

V ČR po celém území velice lokální a poměrně vzácný, někde zcela chybí. Na vhodných biotopech hojný. Především v nížinách, méně často v pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem v květnu a červnu. Obývá především úhory, polní cesty, písčiny, xerotermní výchozy s rozvolněnou vegetací, sekundárně také v lomech a výsypkách. Dospělci i larvy se živí dravě, především drobnými bezobratlými jako jsou mravenci apod. Imaga na rozdíl od našich dalších druhů svižníků létají velice málo, ve dne se pouze pohybují po zemi. Je známo, že v noci dospělci přilétají na světlo.

 

Ohrožení a ochrana: Díky intenzifikaci zemědělství tento druh rapidně ustoupil a dnes se s ním setkáme pouze v oblastech s tradičním hospodařením, kde jsou ponechávány úhory, také sekundárně obsazuje lomy a výsypky.