Chenopodium murale - merlík zední

15. 9. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Chenopodium murale L. – merlík zední

Syn.: Chenopodium ilicifolium Griff.; Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Status: CR

 

Popis: Mírně aromatická bylina se vzpřímenou, řídce větvenou, nezřetelně mnohohrannou, do 100 cm vysokou lodyhou. Čepel listů v obrysu kosníkovitá, na bází klínovitá, přecházející v dlouhý řapík, v horní části nepravidelně zubatá, s výrazným vrcholovým zubem. Květenstvím je řídká, rozkladitá lata lichoklasů; květy oboupohlavné, vz. samičí, často pomoučené; okvětí pětičetné, srostlé do ½, okvětní lístky nápadně kýlnaté, za plodu zčásti zakrývající plod. Plodem jsou okrouhlé, zploštělé nažky s žlutavým oplodím.

 

Možná záměna: Kombinací znaků dobře poznatelný druh, zejména s kombinací kýlnatých okvětních lístků a klínovitých bází zubatých listů. Podobné ale větší listy se srdčitou bází má merlík zvrhlý (Chenopodium hybridum). Velmi vzácný merlík městský (Ch. urbicum) má rovněž podobný tvar listů, dokonce klínovité báze, ovšem květenství je výrazně stažené a okvětní lístky postrádají kýl.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlejším eurasijský areálem zahrnujícím oblast od jižních částí Evropy po jižní Asii. V jiných částech Evropy je považován za archeofyt, jehož výskyt klesá se zeměpisnou šířkou. Dnes se však vyskytuje kosmopolitně, byl postupně zavlečen do Severní, Střední i Jižní Ameriky, Austrálie a Oceánie, subtropických a tropických oblastí Afriky.

 

V České republice se v průběhu 19. století vyskytoval snad až roztroušeně v termofytiku Čech i Moravy, v průběhu 20. století postupně mizel a dnes je velmi vzácným druhem rostoucím ve středních Čechách a na jižní Moravě.

 

Ekologie: Druh různých typů ruderálních stanovišť jako jsou skládky a rumiště, roste též na překladištích, nádražích a přístavištích, jako plevel v zahradách, podél komunikací, při patách zdí. Preferuje půdy bohaté na dusíkaté a amoniakální látky. Svým lokalitám dokáže být při stabilních podmínkách věrný, je součástí ruderální vegetace poléhavých jednoletek sv. Malvion neglectae.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Merlík zední nepatří mezi zvláště chráněné druhy naší květeny, ovšem v Červeném seznamu je řazen mezi druhy kriticky ohrožené (CR), což odkazuje na jeho dramatický ústup v průběhu předešlého století. Na vině je především nový přístup k městskému životu, zušlechťování veřejných prostor, intenzivní používání asfaltu místo klasického dláždění kostkami ve městech, stavební úpravy různého typu. I tak jej lze objevit na (staro)nových lokalitách v menších i větších sídelních jednotkách, zejména však na jižní Moravě.

 

 

Literatura:

 

Dostálek J. ml., Hejný S., Husák Š., Schwarzová T. & Dvořák F. (1990): Chenopodium L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 223–265.

 

Fuentes-Bazan S., Uotila P. & Borsch T. (2012): A novel phylogeny-based generic classification for Chenopodium sensu lato, and a tribal rearrangement of Chenopodioideae (Chenopodiaceae). – Willdenowia, 42(1): 5–24.