Chenopodium bonus-henricus - merlík všedobr

26. 8. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Chenopodium bonus-henricus L. – merlík všedobr

Syn.: Blitum bonus-henricus (L.) C.A. Meyer in Ledeb.

Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Status: NT

 

Popis: Hluboce kořenující bylina světlé až žlutozelené barvy pokrytá článkovitými chlupy vytvářejícími efekt pomoučení. Lodyha vzpřímená nebo vystoupavá, obvykle 20–60 cm vysoká. Listy střídavé, čepel v obrysu trojúhelníkovitá, celokrajná až mělce vykrajovaná, hrálovitá až střelovitá. Květenstvím je v dolní polovině přetrhovaný, jinak hustý koncový lichoklas. Květy oboupohlavné; okvětní lístky za plodu zakrývají jen třetinu nažky. Nažky v obrysu ledvinité, čočkovitě zploštělé.

 

Možná záměna: Díky své vytrvalosti a dřevnatějícímu kořenu dobře rozpoznatelný od jednoletých zástupců zejména merlíku zvrhlého (Ch. hybridum).

 

Rozšíření: Původní areál druhu je obtížně rozpoznatelný, pravděpodobně pochází z jv. Evropy. Na evropském kontinentu je považován za archeofyt a vyskytuje se dnes po celé Evropě. Jako nepůvodní je znám ze Severní Ameriky.

 

V České republice se ještě v 19. století s oblibou pěstoval a často zplaňoval, dnešní výskyty jsou tak vesměs pozůstatkem kultur. V současnosti se objevuje vzácněji jak v termofytiku, tak v mezofytiku. Na našem území zasahuje do submontánního výškového stupně.

 

Ekologie: Druh je typickým synantropem vázaným na hospodářské dvory, rumiště, skládky, pískovny, štěrkoviště a různá jiná ruderální stanoviště. Je součástí mírně rozvolněných stanovišť a objevuje se v ruderální vegetaci venkovských sídel as. Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Merlík všedobr je v současnosti řazen do nízké kategorie téměř ohrožených druhů (NT) červeného seznamu cévnatých rostlin. Jeho výskyt je často vázán na tradiční hospodářský způsob života spojený s vesnicemi. Na takových místech zdárně prosperuje.

 

Poznámka: V minulosti se pěstoval jako špenátová zelenina a také se využíval v lidovém léčitelství pro své laxativní účinky, k léčbě vředů a abscesů a také se přikládal na hnisavé rány. Užívat by jej neměli lidé s obtížemi ledvin a revmatismem.

 

Český název „všedobr“ odkazuje na jeho multispektrální prospěšné využití.

 

 

Literatura:

 

Dostálek J. ml., Hejný S., Husák Š., Schwarzová T. & Dvořák F. (1990): Chenopodium L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 223–265.