Cheiracanthium mildei - zápřednice Mildeova

22. 7. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 - zápřednice Mildeova

Čeleď: Eutichuridae - zápřednicovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost okolo 10 mm (hlh. 4-5 mm). Zbarvení je žlutavé až šedohnědé, hlavohruď a nohy jsou někdy až nazelenalé. Zadeček je oválný s nevýraznou srdeční skvrnou. Nohy jsou poměrně dlouhé, šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s jinými druhy zápřednic z rodu Cheiracanthium. Přesné určení je podle kopulačních orgánů. Tento druh má však nevýrazné zbarvení a jako jediný se často vyskytuje v lidských obydlích a okolí.

 

Rozšíření: Holarktický druh - Evropa, severní část Asie, Severní Amerika, zavlečena do Argentiny.

 

V ČR poměrně běžný druh, zejména ve větších městech v nižších polohách.  V ČR objevena nedávno, šíří se, dnes již téměř po celé ČR.

 

Biologie a ekologie: Zápředníce Mildeova obývá přirozeně skalnaté stepi a kamenité stráně, ve střední Evropě však mnohem častěji žije v okolí lidských sídel na zdech domů, v budovách a v městské zeleni. Ve dne se ukrývá ve svém pavučinovém zámotku pod kameny, ve štěrbinách apod. Aktivní je až za soumraku a v noci, kdy ji můžeme v letních měsících často spatřit na zdech domů. S dospělci se setkáme od května do prosince. Často zimují v budovách. Jedná se o druh, který sice dokáže prokousnout lidskou kůži, ale ke kousnutí dochází velmi vzácně a není bolestivé ani nebezpečné.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.