Chalcophora mariana - krasec měďák

27. 9. 2008 vytvořil Filip Trnka

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) - krasec měďák

Syn.: Anaglyptes merianus Gistel, 1848; Buprestis deaurata Voet, 1806 nec Gmelin, 1790; Buprestis hiulca Pallas, 1782; Chalcophora juno Obenberger, 1934

Čeleď: Buprestidae - krascovití

Status: O, NT

 

Popis: Náš největší zástupce čeledi, velký 23-32 mm. Barva je šedo-měděná, krovky s výraznými rýhami a plochými jamkami. Je výrazně lesklý, spodní část těla je zlatá. Je nezaměnitelným druhem.

 

Rozšíření: Euro-sibiřský druh, vyskytující se v Evropě a severní Africe.

 

V ČR se vyskytuje hojně na vhodných stanovištích. Častý v rozsáhlejších borových lesích, které jsou na píscích.

 

Biologie a ekologie:: Imaga najdeme již časně od května do srpna, často jak se vyhřívají na borových metrech. Také jsou často k vidění, když na kmeny naletují. Vývoj probíhá v trouchu borovic a to zejména borovice lesní (Pinus silvestris) a borovice černé (Pinus nigra). Od nakladení vajíček, trvá vývoj okolo 3 až 5 let. Poslední rok již přezimuje kukla nebo dospělý jedinec, pak už se imaga prokousávají ze dřeva ven.

 

Význam: Největší Evropský krasec a jediný zástupce rodu Chalcophora v ČR.

 

Ohrožení a ochrana: Ochrana lokalit výskytu. Zákonem chráněný druh, jako ohrožený, v současné době druh vcelku hojný a nehrozí mu žádné velké kolísání populací.

 

Taxonomická poznámka: U nás poddruh Chalcophora mariana mariana. Z jihozápadní Evropy popsán poddruh Chalcophora mariana massiliensis, který je některými autory uváděn jako druh Chalcophora massiliensis.