Cerastium semidecandrum - rožec pětimužný

13. 5. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Cerastium semidecandrum L. – rožec pětimužný

Syn.: Cerastium pentandrum L. sensu Krock.; C. viscidum Link; C. pellucidum Chaub, in St.-Amans

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Žlutavá, někdy špinavě zelená, pýřitá a hustě žláznatá bylina. Lodyha obvykle do 20 cm vysoká, vystoupavá až přímá, častěji větvená než jednoduchá. Listy pýřitě chlupaté. Vidlany řídké, jejich větve krátce pýřité až žláznaté. Nejdolejší listeny s nápadnou suchomázdřitou, zubatou špičkou; následující listeny rovněž, nejméně z 1/3 suchomázdřité. Kališní lístky s blanitým lemem, krycí chlupy nedosahují špičky kališních lístků; korunní lístky bílé, zdéli nebo kratší kališních, tyčinek 5. Semena žlutohnědá.

 

Možná záměna: Díky nápadným suchomázdřitým listenům dobře odlišitelný druh od skupiny rožce nízkého (Cerastium pumilum agg.). Na lokalitách se může vyskytovat společně zejména s rožcem lepkavým (C. glutinosum) a rožcem klubkatým (C. glomeratum).

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, který se vyskytuje na většině kontinentu vyjma velmi chladných poloh severní Evropy. Areál zasahuje též do severní Afriky, západní části Asie a izolovaně též do střední Asie. Tento druh byl zavlečen do Severní Ameriky a do Austrálie.

 

V České republice roste v nížinách a teplejších pahorkatinách roztroušeně až hojně. Do vyšších poloh je obvykle zavlékán podél komunikací, zejména podél železnice.

 

Ekologie: Rožec pětimužný je konkurenčně slabým druhem pionýrských stanovišť s nezapojenou vegetací. Často je vázán na písčité biotopy, jako jsou otevřené suché písčiny nebo také borové lesy. Vyskytuje se také na antropicky ovlivněných stanovištích, především podél železnic, méně často v řídkých městských trávnících. Je součástí např. vzácné jednoleté vegetace písčin sv. Thero-Airion.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem růstu od dubna do června.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. – Preslia, 88: 459–544.

 

Smejkal M. (1990): Cerastium L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 136–151.