Cerastium glutinosum - rožec lepkavý

11. 4. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Cerastium glutinosum Fr. – rožec lepkavý

Syn.: Cerastium pallens F. W. Schultz; C. pumilum var. glutinosum (Čelak.) E. Rico

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Žlutavě zelená, žláznatě chlupatá, jednoletá bylina s přímou nebo vystoupavou, jednoduchou nebo větvenou lodyhou, vysokou 3–20 cm. Nejdolejší nezkrácený lodyžní článek bez žláznatých chlupů. Spodní listy obkopinaté, ostatní vejčitě kopinaté, chlupaté. Květenstvím jsou řídké vidlany, s větvemi a květními stopkami žláznatými a pýřitými. Nejdolejší listeny bylinné nebo jen úzce suchomázdřité, celokrajné. Kalichy s krycími chlupy nedosahujícími špičky kališních lístků. Korunní lístky zdéli kališních nebo kratší. Semena jemně bradavčitá, hnědá.

 

Možná záměna: Určování jednoletých rožců vyžaduje praktické zkušenosti. Tento druh patří do blízkého příbuzenského okruhu rožce nízkého (Cerastium pumilum agg.), který se vyznačuje kombinací následujících znaků: kalichů s krycími chlupy nedosahujícími špičky kališního lístku a bylinného nebo jen úzce suchomázdřitého nejdolejšího páru listenů. Od samotného rožce nízkého (C. pumilum s. str.) se tento druh pozná nejsnáze dle nejdolejšího nezkráceného lodyžního článku, který má r. nízký krytý žláznatými i nežláznatými chlupy. Druhy jsou též mírně diferencované ekologicky, r. nízký je výrazněji sucho- a teplomilný, vázaný na bazické podklady, a tudíž také vzácnější.

 

V posledních letech je ze zmiňovaného komplexu druhů v české přírodě nalézán také rožec čtyřmužný (Cerastium subtetrandrum), který se vyznačuje převažujícími čtyřčetnými květy, květenstvím zabírajícím více než 40 % vzrůstu rostliny a všemi listeny víceméně bylinnými, tedy bez suchomázdřitého lemu.

 

Rozšíření: Druh s primárně evropským areálem, který roste na většině kontinentu, na sever po jižní část Skandinávie a Polsko, na východ přes černomořské pobřeží po Kavkaz. Znám je též ze severní Afriky a levantské oblasti Blízkého východ. Jako nepůvodní druh je uváděn ze Severní Ameriky.

 

V České republice roste zejména v termofytiku a mezofytiku, lokality obvykle nepřesahují 700 m n. m. Na horách a v rozsáhlejších chladných polohách jako je Českomoravská vysočina chybí nebo roste jen ojediněle či přechodně na sekundárních stanovištích.

 

Ekologie: Rožec lepkavý roste na rozličných sekundárních, antropicky ovlivněných stanovištích jako jsou okraje železničních a silničních komunikací, sešlapávaná místa ve městech, městské trávníky a jiné plochy s řídkou vegetací, např. nad teplovody. Rovněž roste v kamenolomech a na suchých pastvinách. Preferuje půdy spíše chudé na živiny, jak s bazickou, tak s kyselou reakcí.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem růstu od dubna do května.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. (2020): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. – Preslia, 92: 255–340.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. – Preslia, 88: 459–544.

 

Letz D. R., Dančák M., Danihelka J. & Šarhanová P. (2012): Taxonomy and distribution of Cerastium pumilum and C. glutinosum in Central Europe. – Preslia, 84: 33–69.

 

Smejkal M. (1990): Cerastium L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 136–151.