Cerastium glomeratum - rožec klubkatý

17. 4. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Cerastium glomeratum Thuill. – rožec klubkatý

Syn.: Cerastium viscosum auct. vix L.; C. ovale Pers.

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Žlutavě až bledosivě zelená, odstále chlupatá a žláznatá bylina, s přímou nebo vystoupavou, jednoduchou nebo větvenou, obvykle 8–25 cm vysokou lodyhou. Listy obkopinaté, všechny chlupaté, na okraji dlouze brvité. Květenstvím jsou zpočátku klubkovitě stažené vidlany, později volnější. Květní stopky pýřité a žláznaté, sotva délky kalicha. Listeny celé bylinné, chlupaté. Kališní lístky s úzkým blanitým lemem, přes který přečnívají krycí i žláznaté chlupy. Korunní lístky na bázi brvité, zhruba délky kališních, někdy chybí. Nitky lysé. Semena jemně bradavčitá, světle hnědá.

 

Možná záměna: Jednoleté rožce vyžadují nabytí praktických zkušeností z terénu a patří k náročnější skupině. Mezi druhy, kterým krycí chlupy přečnívají přes vrcholy kališních lístků a mají brvité báze korunních lístků, patří ještě rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum) a vzácný r. Tenoreův (C. tenoreanum). Oba tyto druhy mají pouze řídké vidlany, u starších jedinců květní stopky až pětkrát delší než kalich a nitky brvité.

 

Rozšíření: Původní areál zahrnuje oblast Eurasie. V Evropě roste po celém kontinentu vyjma nejsevernějších oblastí Skandinávie. Areál přesahuje též do severní Afriky. Lidskou činností se rozšířil i na jiné kontinenty, jako nepůvodní druh je znám ze Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu.

 

V České republice se vyskytuje na většině území, zejména však v nižších a středních polohách, v montánním a vyšších stupních roste vzácně, často jen přechodně.

 

Ekologie: Rožec klubkatý roste na řadě sekundárních, antropicky ovlivněných, synantropních stanovištích jako jsou cesty, příkopy, okraje komunikací, rumiště, spáry dlažby, jako plevel v zahradách a na hřbitovech, ale také na obnažených rybničních dnech. Preferuje půdy vysýchavé až suché, s nezapojenou vegetací. Druh dobře snáší sešlap.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od dubna do září.

 

 

Literatura:

 

Dudek D. (2014): Rozšíření rožců Cerastium brachypetalum, C. glomeratum a C. tenoreanum v České republice. – Diplomová práce. Depon in: Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita v Brně, 75s.

 

Smejkal M. (2003): Cerastium L. In. Hejný S. & Slavík B. (eds): Květena České republiky 2., 2. vydání, Academia, Praha, 136-151.