Cerambyx cerdo - tesařík obrovský

16. 7. 2008 vytvořil Filip Trnka

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - tesařík obrovský

Syn.: Cerambyx heros Scopoli, 1763; Cerambyx luguber Voet, 1778; Hammaticherus heros (Scopoli) White, 1853; Cerambyx cerdo var. major Linnaeus, 1758

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

Status: SO, EN, IUCN: VU, BERN II, NATURA 2000, HD II, IV

 

Popis: Jeden z největších brouků, s kterými se můžeme v ČR setkat, tesařík o velikosti 25-55 mm. Tělo je štíhlé a zbarvení je černé, na konci krovek černo-hnědé až černo-oranžové, krovky se směrem k zadečku zužují. Štít je silně vrásčitý s výrůstky. Zadeček je lesklý a mírně ochlupený. Pohlavní dimorfismus mezi samci a samicemi se vyznačuje tím, že samci jsou štíhlejší a mají delší tykadla, většinou delší než tělo.

 

Možná záměna: Jediným druhem, s kterým je zaměnitelný je Cerambyx scopolii, který je ovšem mnohem menší a je hojný.


Rozšíření: Střední a jižní Evropa, zasahuje až do přední Asie a severní Afriky.

 

V ČR dříve hojným druhem, dnes ho najdeme už jen na několika lokalitách v jižních Čechách a na jižní a střední Moravě, například Lednicko-valtický areál, Břeclavsko, Lanžhotsko, Šobes.

 

Biologie a ekologie: Dospělce můžeme pozorovat od června do začátku srpna. Jsou to živočichové vylézající ze svých úkrytů při soumraku a nejvíce aktivní jsou v noci. Přes den se zdržují v korunách stromů a ve výletových dutinách po larválních stádiích. Po páření samičky kladou vajíčka do prasklin a trhlin na živných rostlinách, které jsou nejčastěji duby (Quercus), méně často a spíše zřídka jsou to jilmy (Ulmus), jasany (Fraxinus) a ořešáky (Juglans). Larvy žijí zpočátku v kůře a později v lýku. Ve dřevě vyžírají velké chodby o přibližné šířce palce. Larvální stádium trvá přibližně 3-5 let. Kuklí se v komůrkách a v nich imaga přezimovávají a na začátku léta se prokousávají ven a vylétávají.

 

Ohrožení a ochrana: Zničení původních lužních lokalit, které se na našem území vyskytovaly a kácení starých listnatých stromů na lokalitách výskytu tesaříka obrovského. Jeden z největších brouků a patřící mezi největší hmyz ČR. Zabezpečení lokalit kde se vyskytuje formou maloplošných chráněných území což se vcelku daří z chráněných území kde se tento tesařík vyskytuje například PP Betlém, NPR Cahnov-Soutok, PP Květné jezero, NPR Lednické rybníky, NPR Ranšpurk, NPR Rendezvous, PP Skařiny, PP Růžový vrch, NPR Křivé jezero, a nezasahovat do lesního hospodaření lokality.

 

Taxonomická poznámka: U nás se setkáme s poddruhem Cerambyx cerdo cerdo. Dále se pak ve světě můžeme setkat s dalšími poddruhy jako například Cerambyx cerdo acuminatus, Cerambyx cerdo iranicus, Cerambyx cerdo mirbecki.