Cepaea vindobonensis - páskovka žíhaná

19. 10. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) - páskovka žíhaná

Třída: Mollusca- měkkýši, Kmen: Gastropoda - plži

Status: NT

 

Popis: Ulita kulovitá, velikost 20-25 mm. Na béžové ulitě je pět tmavohnědých pruhů (poslední pruh je nejširší), mezi prvním/druhým a druhým/třetím pruhem jsou dva tenké proužky. Obústí ulity je okrouhlé, světle hnědé. Ulita je rýhovaná. Noha je světlá.

 

Možnost záměny: S ostatními druhy našich páskovek. Od zbylých našich dvou druhů - páskovky hajní (Cepaea nemoralis) a páskovky keřové (Cepaea hortensis), podle tmavé pásky, která dominuje v píštělové krajině. Páskovka hajní má obústí hnědé, páskovka keřová ho má bílé (světlé). Na rozdíl od předešlých druhů páskovka žíhaná nevytváří barevné formy a obývá suché biotopy.

 

Rozšíření: Evropa - střední a východní Evropa.

 

V ČR v teplých oblastech - střední Čechy, jižní Morava (např. na Pálavě nejhojnější druh páskovky).

 

Ekologie a biologie: S touto páskovkou se setkáme v teplých oblastech, kde vyhledává křovinaté stráně, skalnaté stepi, ale najdeme ji i podél cest. Na těchto lokalitách je hojná a vyskytuje se i ve větším množství. Setkáme se s ní na rostlinstvu, ale i na skalách. Suché období přečkává opouzdřená vápenitou blankou.

 

Ochrana, význam: Téměř ohrožený druh - NT. Pouze v teplých oblastech hojná. Vázaná na lokality stepního charakteru.

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.