Cepaea nemoralis - páskovka hajní

23. 6. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) – páskovka hajní

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Helicidae – hlemýžďovití

Status: běžný druh

 

Popis: Ulita je poměrně velká o šířce 18-25 mm a délce 12-22 mm. Ulita je stlačeně kulovitá, pevná s jemným rýhováním. Ústí je šikmě eliptické. Zbarvení je obvykle žlutavé nebo načervenalé s několika tmavě hnědými pruhy. Obústí je vždy hnědě zbarvené. Zbarvení a šířka pruhů jsou velmi variabilní. Tělo je žlutavé až šedavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy páskovek (v ČR 3 druhy). Páskovka keřová (Cepaea hortensis) má obústí ulity vždy bílé. Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) má hrubší rýhování ulity, světlejší obústí a obývá stepní biotopy. Byly zaznamenány také případy křížení p. hajní s p. keřovou, takový hybridi se určují obtížně. Určit se dají také podle pohlavních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh – západní a střední Evropa.

 

V ČR hojný druh zejména v severních, středních a západních Čechách, na Moravě a jinde jen vzácně.

 

Biologie a ekologie: Páskovka hajní se v ČR vyskytuje zejména synantropně, v okolí lidských obydlí, v parcích, zahradách, rumištích nebo v příměstských lesích či lomech. Zejména po dešti vylézá z úkrytu a živí se na vegetaci. Ukrývá se pod kameny, dřevem či mezi vegetací.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.