Carrhotus xanthogramma - skákavka dvoubarevná

1. 5. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) – skákavka dvoubarevná

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: VU

 

Popis: Jedna z našich největších skákavek. Délka těla 5–9 mm (hlavohruď 2,5–4 mm). Hlavohruď je u samic tmavě hnědá s bělavými a zlatavými chloupky, u samců černá, jen někdy s několika světlejšími chloupky. Zadeček je vejčitý, u samic tmavý s variabilní žíhanou světlou kresbou z bílých a zlatavých chloupků. Zbarvení zadečku samců je oranžové. Nohy jsou u samic a mláďat žlutohnědé tmavě skvrnité, u samců černé jen s nevýraznými světlejšími chloupky. Samci mají nohy nápadně delší než samice.

 

Možná záměna: Záměna je u samců možná snad jen se samci skákavky rudopásé (Philaeus chrysops), ti však mají na zadečku vždy tmavý pásek. Samice se můžou na první pohled podobat skákavkám rodu Evarcha. Skákavka dvoubarevná je jediným evropským zástupcem rodu Carrhotus.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie (včetně Japonska).

 

V ČR nehojný druh, jen v teplejších oblastech, od nížin do středních poloh, roztroušeně po celém území. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skákavka dvoubarevná obývá světlé listnaté lesy a křoviny, zejména doubravy a dubohabřiny, lesostepi, lesní světliny, paseky a okraje lesních cest, ale také křoviny pod dráty vysokého napětí nebo parky. Je to teplomilný druh. Žije na spodních větvích listnatých stromů a keřů, někdy také na kmenech stromů. Aktivní je zejména za slunečného počasí, kdy loví kořist a poskakuje po vegetaci. S dospělci se setkáme zejména od dubna do června.

 

Ohrožení a ochrana: Druh s vazbou na zachovalejší světlé listnaté lesy, zejména doubravy. V červeném seznamu pavouků ČR je vedena jako druh zranitelný (VU). Ohrožena je zejména nevhodným hospodařením v lesích, pesticidy a zástinem biotopu. Tento druh potřebuje lesní světliny s co nejvíce ekotony a osluněnými korunami mladých stromů a keřů.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.