Philaeus chrysops - skákavka rudopásá

1. 7. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Philaeus chrysops (Poda, 1761) – skákavka rudopásá

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: vzácnější druh

 

Popis: Naše největší skákavka. Velikost těla 8–13 mm (hlavohruď u samic 4–7 mm, u samců 3–5 mm). U tohoto druhu je výrazný pohlavní dimorfismus. Samice je šedá s tmavou hlavohrudí  s bílými chloupky okolo očí a chelicer. Občas s naznačenými bílými proužky na hlavohrudi. Zadeček je šedý s černým pruhem uprostřed (nemusí být vždy). Nohy jsou šedé. Zbarvení mladých jedinců se podobá samici. Samec má hlavohruď černou, zadeček oranžový s černým proužkem uprostřed. Makadla s bílými chloupky. Nohy prvního a druhého páru po holeň oranžové, třetí a čtvrtý pár černý. Skákavka rudopasá je ve zbarvení i ve velikosti proměnlivá.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa, Střední Asie a Blízký Východ.

 

V ČR poměrně vzácná, jen na vhodných biotopech hojnější. U nás v teplých krasových oblastech např. Pálava, Český kras. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tato skákavka obývá skalnaté stepi, skály a suché stráně zejména v krasových oblastech. Aktivita těchto skákavek začíná v dubnu, kdy můžeme za slunečného počasí pozorovat krásně zbarvené samečky, kteří vyhledávají samice. Na vhodných lokalitách se to těmito skákavkami přímo hemží, např. v okolí zříceniny hradu Děvičky na Pálavě. Při setkání dvou samců dochází k souboji a vzájemnému přeměřování. Od června samice budují pod kameny kokony, které hlídají až do vylíhnutí mláďat.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.