Cardamine parviflora - řeřišnice malokvětá

20. 4. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Cardamine parviflora L. – řeřišnice malokvětá

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: EN, §K

 

Popis: Drobná, lysá bylina vysoká 7–20 cm. Lodyha přímá, křivolaká, jednoduchá nebo větvená. Přízemní růžice listů chybí. Lodyžní listy ve velkém počtu, dolní dlouze řapíkaté, 36jařmé; střední listy 611jařmé. Květenstvím je 530květý hrozen. Korunní lístky květů bílé; kališní lístky s úzkým blanitým lemem. Plodenství výrazně prodloužené, šešule vzpřímené s drobně vyčnívajícím zbytkem čnělky. Semena hnědá, zploštělá.

 

Možná záměna: Vzácná řeřišnice malokvětá se dá zaměnit především s dvěma běžnými druhy řeřišnic – řeřišnicí křivolakou (Cardamine flexuosa) a ř. srstnatou (C. hirsuta). Oba druhy mají vyvinutou přízemní růžici listů a na lodyhách, listech, řapících bývají chlupaté.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem, který zahrnuje celou Evropu kromě Balkánského poloostrova, dále na východ zasahuje až po střední Čínu. Ze Severní Ameriky je známa jiná varieta, než se vyskytuje v Evropě, občas řazená do samostatného druhu Cardamine arenicola Britton.

 

V České republice velmi vzácný druh, který je znám pouze z úvalových oblastí jižní a historicky střední Moravy. Přechodně byl zaznamenán na jediné lokalitě v Čechách při Bohdanečském rybníku. Pozoruhodné jsou nedávné nálezy na druhotných stanovištích v jižních a jz. Čechách. Roste pouze v planárních polohách termofytika.

 

Ekologie: Jednoletá pionýrská rostlina preferující obnažené plochy bez vegetačního pokryvu především dna rybníků, písčiny, kypré vlhké půdy, břehy vodotečí. Snáší půdy přechodně zaplavované. Při zvyšujícím se vegetačním zápoji z lokalit mizí.

 

Terofyt s optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Řeřišnice malokvětá patří mezi velmi vzácné rostliny české flóry. Z řady historických lokalit se jí nověji nepodařilo ověřit. V posledních letech byla známa pouze od Hodonína, z okolí Mikulova, vloni byla nalezena poblíž Lanžhotu. Je řazena mezi ohrožené druhy v Červeném seznamu (EN), ve vyhlášce dokonce mezi druhy kriticky ohrožené.

 

 

Literatura:


Hrouda L. (2003): Cardamine L. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vydání, Academia, Praha,92110.

 

Lihová J. et al. (2006): Worldwide phylogeny and biogeography of Cardamine flexuosa and its relatives. – Am. Jour. of Bot., 93/8: 12061221.

 

Marhold K. (1995): Taxonomy of the genus Cardamine L. (Cruciferae) in the Carpathians and Pannonia III. – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 30: 397434.