Cardamine flexuosa - řeřišnice křivolaká

24. 3. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Cardamine flexuosa With. – řeřišnice křivolaká
Syn.: Cardamine sylvatica Link, Cardamine drymeja Schur, Cardamine umbrosa Schur, Cardamine hirsuta subsp. flexuosa (With.) J. D. Hook., Cardamine hirsuta subsp. sylvatica (Link) Čelak., Cardamine scutata subsp. flexuosa (With.) H. Hara
Čeleď: Brassicaceae – brukvovité
Status: běžný druh

Popis:
Jednoleté až dvouleté, 10–25 cm vysoké byliny s tenkým, bohatě větveným kořenem a obvykle větším počtem na bázi vystoupavých či přímých, chlupatých lodyh. Přízemní listy, vyrůstající v husté růžici, jsou lichozpeřené, mnohojařmé, dlouze řapíkaté. Jednotlivé lístky jsou v obrysu okrouhle vejčité, na konci mělce laločnaté, na okraji a na líci krátce chlupaté, krátce řapíčkaté, koncový lístek je obvykle větší než ostatní. Lodyžní listy jsou lichozpeřené s menším počtem jařem, krátce řapíkaté až přisedlé. Lístky jsou v obrysu vejčité, na konci mělce laločnaté až zubaté, řídce brvité, koncový lístek je obvykle protáhlý. Květenství jsou hroznovitá, tvořená bílými květy. Plodem je šešule.

Možná záměna:
Nejpodobnějším druhem je Cardamine occulta, která se liší absencí přízemních listů v době kvetení a v horní části lysou lodyhou. Dalším podobným druhem je řeřišnice srstnatá (Cardamine hirsuta), která se odlišuje lysými lodyhami, menším počtem lodyžních listů či obkopinatými až čárkovitými lístky.

Rozšíření:
Evropský druh, rostoucí od Iberského poloostrova a Britských ostrovů na západě po Černé moře a západní Rusko na východě, na sever areál zasahuje do oceáničtějších poloh Skandinávie a Faerských ostrovů, na jih po Středomoří. Sekundární výskyt je udáván z východního pobřeží USA a Kanady.

V ČR se druh vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do hor, s těžištěm ve vyšších polohách mezofytika a v oreofytiku. Velmi vzácně se vyskytuje v Polabí, zcela chybí na jižní Moravě.

Ekologie: Stínomilný a vlhkomilný druh rostoucí na humózních půdách s kyselejší reakcí a vyšším obsahem dusíku. Řeřišnici křivolakou nalezneme v okolí lesních potoků, na prameništích či v okolí stinných lesních cest a v příkopech. Často také jako plevelný druh ve sklenících.

Terofyt až hemikryptofyt kvetoucí od dubna do června, mnohdy (obzvláště ve vyšších polohách) však až do začátku září.

 

 

Literatura:

Hrouda L. & Tomšovic P. (1992): Cardamine L. – In.: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 92–110.

Šlenker M., Zozomová-Lihová J. & Marhold K. (2019): Cardamine occulta – nenápadný neofyt Slovenska. – Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 41: 13–23.