Campanula moravica - zvonek moravský

11. 7. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Campanula moravica (Spitzner) Kovanda – zvonek moravský  

Syn.: Campanula rotundifolia var. moravica Spitzner  

Čeleď: Campanulaceae – zvonkovité  

Status: NT

 

Popis: Vytrvalé, často trsnaté, 25–50 cm vysoké byliny se ztlustlým oddenkem a přímými nebo jen na bázi obloukovitě vystoupavými, lysými až pýřitými lodyhami. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, srdčité, na okraji hrubě pilovité až laločnaté, za květu obvykle zaschlé. Spodní lodyžní listy jsou krátce řapíkaté, úzce kopinaté. Střední a svrchní lodyžní listy jsou čárkovité až šídlovité, nahloučené ve spodní a střední části lodyhy. Květy, seskupené v bohatých latách, jsou blankytně modré, zvonkovité až trubkovité, s korunními cípy na konci rozestálými. Semeník je hustě pokrytý drobnými papilkami. Plodem jsou kuželovité tobolky.

 

Možná záměna: Od zvonku okrouhlolistého (Campanula rotundifolia) se liší hustě olistěnou spodní a střední částí lodyhy a hustě papilózním semeníkem. Od dalšího velmi podobného druhu, zvonku jemného (Campanula gentilis), se liší zejména charakterem svého rozšíření (zvonek jemný roste pouze v Čechách, z. moravský na Moravě), vyšším vzrůstem či nápadně ztlustlým oddenkem.

 

Rozšíření: Taxon s nedokonale známým areálem rozšíření, který je kromě Moravy prozatím udáván také z jižního Slovenska, Rakouska, Maďarska a Rumunska.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až lokálně hojně v moravském termofytiku a na několika lokalitách v přilehlém mezofytiku (např. na vrchu Kotouč u Štramberka či na Uničovsku). Pravděpodobně zcela chybí na Pavlovských kopcích a v jižní části Bílých Karpat.

 

Ekologie: Teplomilný druh, který roste na skalnatých stepích, na výslunných svazích či v lesostepních porostech. Vyhovují mu minerálně bohatší půdy s hlubším profilem, snáší však i půdy skeletnaté a mělčí.

 

Hemikryptofyt, který kvete od července do září.

 

Taxonomická poznámka: Zvonek moravský je teplomilným polyploidním derivátem polymorfního zvonku okrouhlolistého. Na našem území se vyskytují dva ploidní stupně (tetraploidní a hexaploidní), které se vyskytují jak ve smíšených, tak i v cytotypově uniformích populacích.

 

 

Literatura:

Kovanda M. (2000): Campanulaceae Juss. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 719–748.