Campanula gelida - zvonek jesenický

9. 8. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Campanula gelida Kovanda - zvonek jesenický

Syn.: Campanula bohemica subsp. gelida (Kovanda) Kovanda

Čeleď: Campanulaceae - zvonkovité

Status: C1, §1, ČK, EU - NATURA 2000, BERN

 

Popis: Tento druh byl popsán teprve v roce 1968, morfologicky je velmi podobný nominátní subspecii Campanula bohemica a odlišuje se především bohatým trsnatým růstem, s lodyhami do 20 cm, květy v různých odstínech modré, vyrůstají po jednom nebo nejvýše ve čtyřkvětém hroznu, přízemní růžice listů vytrvává až do odkvětu.

 

Rozšíření: Stenotopní endemit České republiky, resp. Hrubého Jeseníku, jehož výskyt je omezen pouze na jedinou lokalitu na světě a tím jsou Petrovy kameny a jejich nejbližší okolí, na celkové ploše zhruba 300 m čtverečných.

 

Ekologie: Zvonek jesenický je vystaven extrémnímu horskému prostředí v nadmořské výšce ca 1450 m n. m., vázaný na štěrbiny při patě Petrových kamenů a na jejich úpatí v (sub)alpínském společenstvu kostřavových trávníků Cetrario-Festucetum supinae.

 

Fenologické projevy tohoto druhu jsou dosti proměnlivé, záleží zda roste ve stinných či osluněných partiích Petrových kamenů, od čehož se odvíjí doba květu, barva květů, trsnatost rostlin a řada dalších aspektů.

 

Význam: Endemit České republiky, jeden z nejvýznamnějších druhů české květeny, doklad vývoje horských druhů po poslední době ledové.

 

Ohrožení: Nejvážnější problém představují neukáznění lyžaři především v době, kdy sněhová pokrývka je mizivá a též v letních měsících pěší turisté (naštěstí již před 20 lety došlo k odklonění turistické stezky). V současnosti jsou Petrovy kameny přísně střeženy, pravidelný dohled zajišťují dobrovolní strážci přírody i CHKO Jeseníky. Potenciální nebezpečí by též mohlo představovat šíření ostružiníku maliníku.

 

Ochrana: Druh je zvláště chráněný zákonem, vedený jako kriticky ohrožený, začleněný mezi naturové druhy. Populace je pravidelně monitorována a v současnosti snad nehrozí možnost náhlého vymizení druhu. Zvonek jesenický je též kultivován na experimentálních plochách u Rýmařova.

 

   

 

Literatura:

Kovanda M. (2000): Campanulaceae Juss. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 719–748.