Calopteryx virgo - motýlice obecná

7. 11. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Calopteryx virgo  (Linnaeus, 1758) – motýlice obecná 

Čeleď: Calopterygidae - motýlicovití 

Status: běžný druh

 

Popis: S délkou těla 45-49 mm patří motýlice obecná (C. virgo) společně s motýlicí lesklou (C. splendens) mezi naše největší zygopterní vážky. Samci mají celé tělo zbarveno kovově zelenomodře kromě spodní strany konce zadečku, která je hnědočervená. Křídla samců jsou téměř celá zbarvena tmavě modře. Tělo samic je zbarveno kovově hnědozeleně až bronzově. Křídla jsou celá tmavá s bělavými pseudoplamkami umístěnými dále od špičky křídla. Křídla obou pohlaví postrádají plamky.  

 

Možná záměna: Vážky rodu Calopteryx jsou charakteristické svým kovově lesklým zbarvením těla a křídel a tím pádem jen těžce zaměnitelné. Motýlici obecnou (C. virgo) proto můžeme zaměnit jen s motýlicí lesklou (C. splendens), která má ovšem křídla tmavě modrá jen z poloviny a zbytek křídla je čirý. Také apikální konec zadečku u samců je naspodu žlutavý, namísto hnědočerveného zbarvení u C. virgo. Samice můžeme rozeznat podle umístění bílé pseudoplamky na křídle, která je u C. virgo umístěna dále od špičky křídla než u C. splendens.

 

Rozšíření: S tímto druhem se setkáme na většině území Evropy a Asie. V Evropě chybí na Pyrenejském poloostrově a ve Skandinávii.

 

V ČR je motýlice lesklá hojně rozšířená po celém území s výjimkou větších nadmořských výšek.

 

Biologie a ekologie: Vyhledává téměř všechny typy tekoucích vod otevřenějšího charakteru (ne zcela zastíněné), na kterých se často vyskytuje společně s příbuznou motýlicí lesklou. Samci jsou silně teritoriální. Nejčastěji je zahlédneme během typického třepotavého letu v blízkosti příbřežní vegetace, na kterou velmi často usedají. V klidové pozici mají křídla složená nad zadečkem. Samice kladou vajíčka do ponořené vegetace. Larvy prodělávají obvykle dvouletý vývoj a preferují klidnější úseky vodních toků. K výletům dospělců dochází od konce dubna až do srpna.

 

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.