Berosus frontifoveatus - brvonožec

30. 1. 2023 vytvořil Adam Bednařík

Berosus frontifoveatus (Kuwert, 1888) – brvonožec

Čeleď: Hydrophilidae – vodomilovití

Status: NT

 

Popis: Pro rod Berosus je charakteristický tvar těla se silně vyklenutými krovkami nejširšími až za středem těla, nápadně velkýma očima vystupujícíma z obrysu hlavy a poměrně dlouhýma nohama. Velikost těla je 4,5 – 7 mm. Zbarvení krovek je žlutohnědé. Na krovkách je deset zřetelných podélných pruhů. Štít i krovky jsou výrazně černě tečkované. Štítek je zřetelně delší než široký. Na konci 5. zadečkového článku jsou drobné zuby. Na konci krovek jsou zřetelné trny. Tykadla a nohy jsou světle žluté. Na středních a zadních holeních jsou nápadné hřebínky dlouhých světlých štětin.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy rodu Berosus (v ČR uváděno pět druhů). Pro přesnou determinaci je nezbytná preparace kopulačních orgánů pod lupou.

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený od Francie po střední Asii.

 

V ČR se vyskytuje především na Moravě a v jižních Čechách.

 

Biologie a ekologie: Vyhledává různé typy stojatých vod zarostlých hustou vegetací. Dospělci jsou dobří letci a často rychle kolonizují nově vzniklá stanoviště i dočasného charakteru. Jako v případě jiných zástupců čeledi Hydrophilidae jsou dospělci herbivorní a larvy jsou predátoři drobného vodního hmyzu.

 

 

 

 

Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Hansen M (1987): The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna entomologica scandinavica, 18, 253 pp.