Attulus distinguendus - skákavka šedá

24. 3. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Attulus distinguendus (Simon, 1868) – skákavka šedá

Syn.: Sitticus distinguendus (Simon, 1868)

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 3–5 mm (hlavohruď 1,5–2,2 mm). Hlavohruď je šedá až světle šedohnědá se světlými skvrnami. Zadeček je oválný, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je šedé až šedohnědé se třemi páry světlých skvrn a nevýraznou světlou kresbou. Zbarvení se může lišit podle podkladu a biotopu, který obývá. Nohy jsou šedohnědé s tmavším kroužkováním. Samci mají kontrastnější zbarvení než samice.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy pískomilných skákavek patřící dříve do rodu Sitticus, např. skákavkou písčinnou (Sittisax dzieduszyckii), která má zbarvení více dohněda a zřetelnější kresbu (samci pak výrazně kontrastní zbarvení).

 

Rozšíření: Tento druh je rozšířen v západní, střední a východní Evropě, Středomoří a na jihu Skandinávie a v Pobaltí, dále pak ve Střední Asii až po Čínu.

 

V ČR vzácný druh znám z písčin na jihu Moravy a jižních Čech a pískoven a hald v okolí Prahy, Ostravy a Kadaně. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skákavka šedá obývá písčiny, písečné duny a v jiných částech Evropy také písčité přímořské duny a břehy řek. Druhotně se vyskytuje také v pískovnách a na haldách. Žije na zemi, kde je díky nenápadnému zbarvení dokonale maskována. Za nepříznivého počasí se ukrývá mezi štěrkem nebo pod kameny a jinými předměty, kde si buduje pavučinovou komůrku. S dospělci se setkáme od dubna do října.

 

Ochrana a ohrožení: Skákavka šedá je vázána na osluněné písčité biotopy s řídkou vegetací. Díky své vazbě na ohrožený biotop byla zařazena v červeném seznamu jako druh ohrožený (EN). Druhotně se vyskytuje také v pískovnách a haldách v raném stádiu sukcese. Je ohrožena, stejně jako mnoho dalších pískomilných druhů bezobratlých zarůstáním a degradací písčitých biotopů.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.