Sitticus dzieduszyckii - skákavka písčinná

9. 1. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Sitticus dzieduszyckii (L.Koch, 1870) - skákavka písčinná

Čeleď: Salticidae - skákavkovití

Status: EN

 

Popis: Drobná skákavka o velikosti těla 4-6 mm (hlh. 2,3-3,4 mm). Hlavohruď je tmavě hnědě zbarvená se světlou linkou uprostřed a po stranách. Při pohledu zepředu je mezi očima patrná světlá páska. Zadeček je oválný, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je světle hnědé s dvěma velkými tmavohnědými laločnatými skvrnami, které jsou dotvářeny drobnými světlými skvrnkami. Samec má tmavší a  kontrastnější zbarvení než samice.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními skákavkami rodu Sitticus, zaměnit lze zejména mladé jedince. Přesné určení je podle porovnání kopulačních orgánů.


Rozšíření: Evropa a střední Asie (až k Uralu).

 

V ČR vzácný druh, jen v teplých oblastech. Zatím byla tato skákavka nalezena jen na Moravě (zejména Břeclavsko, Hodonínsko a Znojemsko).

 

Biologie a ekologie: Tato skákavka obývá různé xerotermní biotopy, zejména pak písčiny, skalní stepi, ale také štěrkové a hlinité břehy řek a vodních ploch. Druhotně se vyskytuje v pískovnách a cihelnách. Pohybuje se krátkými skoky po zemi a mezi nízkou vegetací, kde loví drobné členovce. Za nepříznivého počasí se ukrývá pod kameny a v prasklinách v zemi, kde také samice ukrývají kokon.

 

Ohrožení a ochrana: Díky své vazbě na ohrožené biotopy a relativní vzácnosti, je skákavka písčiná v Červeném seznamu bezobratlých ČR zařazena jako druh ohrožený (EN).

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.