Astragalus exscapus - kozinec bezlodyžný

19. 7. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Astragalus exscapus L.  kozinec bezlodyžný  

Syn.: Astragalus syphilitica Moench; Astragalus leiocarpus Shuttlew.; Tragacantha exscapa (L.) Kuntze  

Čeleď: Fabaceae  bobovité  

Status: EN, §S, ČK

 

Popis: Bylina dlouhým, tlustým, kůlovitým kořenem. Rostliny jsou nápadně huňatě chlupaté s listy ve zdánlivé přízemní růžici, složenými z 10–15 párů lístků. Lodyhy zkrácené. Květy žluté nahloučené v hroznech na kořenových hlavách. Plodem jsou hustě vlnaté lusky. Semena ledvinovitá, hnědá až fialová, lesklá. hladká.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelná rostlina.

 

Rozšíření: Druh s čistě evropským areálem s kontinentální tendencí. Těžiště výskytu je poměrně roztříštěné, soustředěné převážně do střední Evropy, okrajově též ve Španělsku, na Balkáně, Ukrajině, severní okraj areálu leží v Německu.

 

V ČR je výskyt rozdělen na 2 arely, okolo 50 lokalit leží v oblasti severo-středočeské, 5 lokalit najdeme na jižní Moravě u Čejče, na Pouzdřanské stepi, okolí Želetic ad.

 

Ekologie: Kozinec bezlodyžný je xerotermofyt preferující otevřená, výslunná místa, řidší xerotermní křoviny, na bazických podkladech, uváděn jako diagnostický druh svazu Festucion valesiaceae.

 

Hemikryptofyt, kvete v květnu až červnu. Druh nížinných až pahorkatinných poloh.

 

Význam: Kozinec bezlodyžný je považován za postglaciální relikt české flóry. Medonosná rostlina, dříve používaná jako projímadlo, v některých zemích sloužil kořen jako náhražka kávy.

 

Ohrožení a ochrana: Řada lokalit zanikla přímou destrukcí, dále sukcesními změnami společenstev, na jižní Moravě způsobilo rapidní mizení tohoto druhu tzv. terasování (zemědělská činnost spojená především s vinařstvím). V dnešní době představují hlavní problém expanzivně se šířící druhy jako akát, růže, jasan.

 

V České republice je druh zvláště chráněný zákonem, vedený jako silně ohrožený. Řada lokalit je též chráněna územně. Druh je dobře kultivovatelný ze semen, špatně se množí vegetativně.

 

   

 

Literatura:

 

Chrtková A. & Kubát K. (1995): Astragalus L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 368–377.