Astragalus asper - kozinec drsný

10. 5. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Astragalus asper Wulfen ex Jacq.  kozinec drsný

Čeleď: Fabaceae  bobovité

Status: RE

 

Popis: Nápadná, vytrvalá, až 80 cm vysoká bylina. Lodyhy přímé, nevětvené, silné, tuhé, rýhované, drsně chlupaté. Listy s 1015 páry podlouhle čárkovitých lístků, na vrcholu špičatých, na bázi zúžených, nasivěle zelené barvy. Palisty žlutozelené, úzce trojúhelníkovité až kopinaté, zašpičatělé, volné. Květenstvím je bohatý, přímý, podlouhlý později válcovitý hrozen. Květy i plody rovněž přímé, kalich trubkovitý, trubka přitiskle chlupatá, koruna květů žlutobílá, velká až 2 cm. Plodem jsou pískově hnědé, přitiskle chlupaté lusky. Semena lesklá, hladká, tečkovaně skvrnitá.

 

Možná záměna: Kozinec drsný je možné zaměnit s kozincem cizrnovitým (Astragalus cicer), relativně běžným až roztroušeným druhem vyskytujícím se v oblastech termofytika. Druhy se na první pohled od sebe dají rozpoznat především podle lístků, které má Astragulus asper velmi úzké, zatímco Astragalus cicer eliptické až vejčité. Dále nacházíme determinační rozdíly v tvaru lusků, v chlupech na lodyhách a listech.

 

Rozšíření: Druh s disjunktivním (= roztříštěným) areálem, s centrem svého rozšíření především ve východní a střední Evropě (Maďarsko, Rakousko, Srbsko, Chorvatsko, Bulharsko, Slovensko), dále pokračujícím přes Rumunsko a Ukrajinu (Krym) až po předhůří Kavkazu.

 

V České republice býval kozinec drsný vždy velmi vzácným druhem, vyskytujícím se pouze na jižní Moravě v okolí obcí Čejč, Kobylí, Bohumilice ad. Od 20. let 20. století byl považován za nezvěstný, později vyhynulý druh české flóry. Na počátku 90. let 20. století byla olomouckým botanikem ing. Deylem objevena populace nedaleko obce Čelechovice na Hané, s největší pravděpodobností se však jedná o druhotný výskyt. Druh je vázaný na nížinné polohy v termofytiku.

 

Ekologie: Druh primárně vázaný na mezofilní louky, výslunné travnaté stráně stepního charakteru. Druhotně rostoucí podél železničních tratí na náspech.

 

Hemikryptofyt, s fenogickým optimem kvetení v dubnu až květnu.

 

Význam: Ponticko-panonský migrant v naší flóře, který na území Moravy dosahuje absolutní severní hranice celkového areálu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh v ČR oficiálně vedený jako vyhynulý. V mnoha ohledech se historie kozince drsného shoduje s druhy jako je šalvěj rakouská (Salvia austriaca), která je rovněž vzácně na naše území druhotně a přechodně zavlékána podél železničních tratí.  Nelze vyloučit objevení nových lokalit, avšak efektivní ochrana těchto druhů je téměř nerealizovatelná.

 

 

 astragalus_asper1 astragalus_asper2 astragalus_asper3 astragalus_asper4

 

Literatura:

 

Chrtková A. & Kubát K. (1995): Astragalus L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 368–377.