Salvia austriaca - šalvěj rakouská

7. 5. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Salvia austriaca Jacq. - šalvěj rakouská 

Syn.: Salvia distans (Moench) Pohl

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité 

Status: C1

 

Popis: Vytrvalé byliny, vysoké až 1 m, s přímou lodyhou, v horní části větvenou. Lodyha pýřitá, v horní části hustě žláznatě chlupatá. Přízemní růžice listů přitisklá k podkladu, za květu vyvinutá, listy v růžici řapíkaté, vejčité, na okraji laločnaté, svrchu jen roztroušeně chlupaté až lysé. Lodyžní listy přisedlé, s trojúhelníkovitou čepelí, na okraji pilovitou. Květenstvím je 2-4květý lichopřeslen. Listeny široce srdčité, špičaté, celokrajné, kratší než květy, hustě chlupatě žláznaté. Květní kalich dvoupyský, také hustě žláznatě chlupatý. Koruna tlamatá, špinavě bílá až žlutobílá. Čnělka výrazně vystupuje z koruny. Plodem je matná, hnědá tvrdka.

 

Rozšíření: Druh s malým, evropským areálem, s těžištěm rozšíření v JV Evropě s přesahem do jižní části Evropy střední a do Malé Asie.

 

V České republice byla šalvěj rakouská vždy vzácným druhem, primárně se vyskytujícím pouze na jižní Moravě. Často však byla přechodně zavlékána a šířena podél železničních tratí. Existují doložené záznamy zavlečení z Olomouce, z Pražské kotliny ad.  Dříve byl výskyt koncetrován podél železnice Brno-Vyškov a v okolí Velkých Bílovic. V současnosti se vyskytuje pouze podél železniční trati mezi Újezdem u Brna a Křenovicemi. Těžiště výskytu na našem území v kolinním stupni do 250 m.n m.

 

Ekologie: Primárně druh xerotermních trávníků a výslunných křovinatých strání na těžkých sprašových půdách, živinami bohatých. Stanoviště stepního charakteru. Druhotně podél již zmíněných železniční tratí, na náspech a polních cestách.

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení v dubnu až květnu.

 

Ochrana a ohrožení: Šalvěj rakouská není v České republice zákonem chráněná, v Červeném a černém seznamu je vedena jako kriticky ohrožený druh. Charakter jejich stanovišť poukazuje na druhotný výskyt na našem území, přesto se jedná o významný ponticko-panonský element v naší flóře, který zasluhuje dostatečnou pozornost. Není vyloučeno objevení nových přechodných populací na jižní Moravě.

 

 salvia_austriaca1 salvia_austriaca2 salvia_austriaca3  salvia_austriaca4 salvia_austriaca5 salvia_austriaca6

 

Literatura:

 

Štěpánková J. (2000): Salvia L. – šalvěj. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 694–707, Academia, Praha.