Asplenium viride - sleziník zelený

17. 1. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Asplenium viride Huds. – sleziník zelený

Syn: Asplenium ramosum L.; A. trichomanes-ramosum L.; A. umbrosum Vill.; A. intermedium C. Presl

Čeleď: Aspleniaceae – sleziníkovité

Status: C3

 

Popis: Kapradina s oddenkem hustě pokrytým plevinami. Listy vyrůstají v bohatém trsu, vzácně přezimují, jsou zbarvené svěže zeleně, dlouhé zhruba 20 cm, čepel je jednoduše zpeřená, lístky postavené vstřícně nebo střídavě, lysé, kratičce řapíkaté, zhruba stejně velké, oválné až kosníkovité, klínovitě se zužující. Listové vřeteno je zbarvené celé zeleně. Výtrusnicové kupky po 2-3 na jednom lístku, protáhlé, kryté ostěrou.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh sleziníku. Důležitým znakem je právě zbarvení listového vřetene, kdy sleziník červený (Asplenium trichomanes) má vřeteno zbarvené červenohnědě a u sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) přechází barva vřetene ze zelené do červenohnědé.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým, ale roztříštěným areál s víceméně s cirkumpolární tendencí. Rozšíření v Evropě především v horských masivech, v Rusku po Jenisej, v Himalájích, v severní Africe v pohoří Atlas a v Severní Americe.

 

V České republice se rovněž vyskytuje roztroušeně až vzácně, hojněji v mezofytiku a oreofytiku sudetských pohoří a Beskydech. Jinde poměrně ojediněle jako v severní části Českého středohoří či v Ralsko-Bezdězské tabuli či v Krušných horách.

 

Ekologie: Výrazně vlhkomilná a stínomilná kapradina. Petrofyt rostoucí na skalách, skalních žebrech a plotnách, mechových skalkách a stabilních sutích. Preferuje bazické podklady. Je součástí vegetace sv. Cystopteridion resp. vegetace stinných vápencových skal as. Cystopteridetum fragilis.

 

Hemikryptofyt, petrofyt s optimem růstu a tvorby výtrusů od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Sleziník zelený není veden mezi zvláště chráněnými druhy. V Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin je veden mezi ohroženými taxony.

 

Poznámka: Sleziník zelený je rodičovským druhem vzácného sleziníku nepravého, který je alotetraploidní a vznikl zdvojením chromozómů diploidního hybrida právě mezi sleziníkem zeleným a sleziníkem červeným.