Aromia moschata - tesařík pižmový

6. 10. 2009 vytvořil Filip Trnka

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) - tesařík pižmový

 Syn.: Cerambyx moschatus Linnaeus, 1758

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

 Status: NT

 

Popis: Velikost 13-34 mm, zbarvení leskle kovově zelené. Tykadla a nohy černé, s kovově modrým leskem. Bylo popsáno několik forem na základě barevných odchylek. Spodek těla je leskle černý. Štít s výraznými hrbolky a postraními trny. Krovky s viditelnými žebry.

 

Rozšíření: V celé Evropě, až po západní Sibiř, Japonsko a Kavkaz.

 

V ČR nerovnoměrně rozšířen, někde chybí, jinde lokálně hojný. Od nížin až vysoko do hor.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od přelomu května a června do listopadu, s maximem v červenci a srpnu. Obývá především břehy řek, lužní pastviny a lesní porosty s poměrně velkým zastoupením vrb (Salix spp.). Dospělci dobře létají, nejčatěji je lze spatřit na kůře, větvých nebo listí živných rostlin. Ojediněle lze spatřit dospělce na květech, převážně miříkovitých rostlin (Apiaceae). Vývoj probíhá ve starých vrbách často ve vrbě jívě (Salix caprea), larvy se vyvíjejí pod kůrou. Vzácněji v olších (Alnus spp.) a topolech (Populus spp.) Nenapadá zdravé stromy, vybírá si především takové, které jsou poškozeny. Vývoj je víceletý, nejspíše až tříletý. Imága vydávají pronikavou vůni.

 

Ohrožení a ochrana: Historicky byl tesařík pižmový mnohem hojnější než dnes. Ubývá společně se starými vrbami, kterých již není tolik jako v minulosti. Dříve se vyskytoval i masově.

 

Taxonomická poznámka: V ČR se setkáme s nominátním poddruhem Aromia moschata moschata.