Arianta arbustorum - plamatka lesní

16. 6. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) - plamatka lesní

Čeleď: Helicidae - hlemýžďovití

Status: běžný druh

 

Popis: Výška ulity 16-25mm, šířka ulity 20-30mm. Ulita je podobně jako u hlemýždě, kulovitého tvaru, hladká s 5 závity. Zbarvení tmavě hnědá se světlými skvrnkami a někdy také s tmavým proužkem. Kolem eliptického ústí je světlá páska. Tělo je šedavé až černé.

 

Možná záměna: Poměrně charakteristický druh, ulitu je možné si splést snad jen s hlemýžděm zahradním (Helix pomatia) a tmavou formou páskovky keřové (Cepaea hortensis). Hlemýžď zahradní má ulitu rýhovanou a světlejší, tělo má také světlé. Páskovka keřová má ulitu menší a nahoře více zašpičatělou.

 

Rozšíření: Evropa - střední a severní Evropa.

 

V ČR hojný druh po celém území. Od nížin až do hor.

 

Biologie a ekologie: Plamatka lesní obývá vlhké listnaté lesy, lužní lesy v nížinách, ale také lesy horských poloh. Není náročná na biotop, vyhýbá se jen suchým bezlesím oblastem. Plamatku nalézáme zejména za deštivého počasí, kdy se často ve společnosti hlemýždě zahradního vydává ze svého úkrytu. Vzácně se objevují i albinotické formy plamatky.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.