Araniella opisthographa - křižák dubový

1. 9. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) – křižák dubový

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3,5–6 mm (hlavohruď 1,5–2,5 mm). Hlavohruď je u samic žlutohnědá, u samců žlutohnědá s tmavými páskami po okraji. Zadeček je vejčitě oválný světle zelený až žlutozelený v zadní části s několika tmavými tečkami na každé straně. Nohy jsou žlutohnědé, u samců červenohnědé s tmavým kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy rodu Araniella (v ČR 5 druhů), zvláště s velmi podobným křižákem zeleným (A. cucurbitina). Tyto dva druhy lze spolehlivě odlišit jen podle kopulačních orgánů. Dříve býval křižák dubový považován za poddruh nebo formu křižáka zeleného, od kterého byl oddělen jako samostatný druh až v roce 1974.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Turecka a Střední Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších a středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Křižák dubový žije ve světlých listnatých lesích a na jejich okrajích (zvláště v doubravách), podél lesních cest, na lesostepích, v křovinách, ale i v parcích a zahradách. Na rozdíl od k. zeleného je běžnější spíše v nížinách a v teplejších oblastech. Žije na větvích stromů a keřů, kde si staví malé kolové sítě na listech a mezi koncovými větvemi. Často číhá ve středu sítě na kořist. Žlutohnědé kokony připřádá samice obvykle na spodní stranu listu. S dospělci se setkáme od května do srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.