Aphanes arvensis - nepatrnec rolní

25. 8. 2023 vytvořil Václav Dvořák

Aphanes arvensis L. – nepatrnec rolní

Syn.: Alchemilla arvensis (L.) Scop.; Alchemilla aphanes Leers; Percepier arvensis (L.) Moench; Aphanes vulgaris Schur

Čeleď: Rosaceae – růžovité

Status: NT

 

Popis: Byliny žlutavě, tmavě nebo šedavě zeleně zbarvené. Lodyhy obvykle do 15 cm vysoké, jednoduché nebo od báze rozvětvené, odstále chlupaté; lodyžní články zkrácené. Listy překrývající se; dolní listy zřetelně řapíkaté, horní přisedlé; čepele téměř okrouhlé, dělené v podlouhlé úkrojky, pýřité; palisty dělené, nepřekrývající plody. Květy až 2 mm dlouhé; češule vejcovité, za zralosti pod kališními lístky nápadně zaškrcené, vynikle žilnaté; kališní lístky za plodu přímé nebo rozestálé. Nažky hnědavé.

 

Možná záměna: Na našem území se vyskytuje ještě nepatrnec drobnoplodý (Aphanes australis), mnohem vzácnější druh, který se vyznačuje drobnějšími květy, kališními lístky k češuli k sobě skloněnými a žlutavými nažkami. Zralé češule nejsou u tohoto druhu vynikle žilnaté a postrádají zaškrcení pod kališními lístky.

 

Nepatrnec habitem připomíná miniaturizované kontryhele (Alchemilla spp.), od kterých se liší jednoletostí, absencí přízemní listové růžice a květy v úžlabních nikoli koncových klubíčkách.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, s těžištěm výskytu v západní a střední části kontinentu. Na východ zasahuje po Pobaltí, Krym a proniká až na Kavkaz a Zakavkazsko. Znám je rovněž z Malé Asie. Jako nepůvodní druh je doložen ze Severní a Jižní Ameriky, z Azorských ostrovů, Etiopie, z Austrálie a Nového Zélandu.

 

V České republice se vyskytoval roztroušeně téměř po celém území (vyjma jižní Moravy, Hornomoravského úvalu a vysokých pohraničních pohoří) s těžištěm ve středních a nižších polohách. Okrajově zasahuje do nižších částí oreofytika. Lokality nepřesahují 900 m n. m.

 

Ekologie: Druh je znám především jako polní plevel obilných kultur, dále roste na úhorech, jetelištích, strništích, písčinách, degradovaných pastvinách, výslunných stráních a suchých rumištích. Preferuje půdy písčité, hlinité, ale dobře snáší i těžší substráty s příměsí jílů. Rozmnožuje se (fakultativně) apomykticky. Je součástí několika vegetačních typů, např. plevelové vegetace obilovin sv. Scleranthion annui a sv. Arnoseridion minimae.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od května do října.

 

Ochrana a ohrožení: Nepatrnec rolní není zvláště chráněným druhem, v Červeném seznamu je veden mezi druhy téměř ohroženými (NT). Vzhledem ke své titěrné velikosti bývá v terénu snadno přehlížen, a proto jeho skutečné rozšíření může čítat mnohem více lokalit. Přesto patří k zástupcům polních plevelů, které z naší krajiny během 20. století spíše mizely.

 

 

Literatura:

 

Holub J. (1995): Aphanes L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 270–275.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. (2020) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. – Preslia 92: 255–340.