Alopecosa cuneata - slíďák tlustonohý

14. 4. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) – slíďák tlustonohý

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla okolo 10 mm (hlavohruď 3,5–3,8 mm). Hlavohruď je hnědě zbarvená se světlým středovým pruhem a světlým okrajem. Zadeček je oválný, hnědě zbarvený se světlým středovým pruhem. Uvnitř pruhu je v horní části károvitá tmavá skvrna. Samci jsou zbarveni podobně jako samice, ale jejich zbarvení je kontrastnější. Nohy jsou hnědavé, u samců tmavější. Pro samce tohoto slíďáka jsou typické ztloustlé holeně prvního páru nohou.

 

Možná záměna: Samice a mladé jedince lze zaměnit s některými jinými druhy rodu Alopecosa, zejména A. pulverulenta, A. trabalis a A.taeniata. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh - mírný pás Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, v nižších a středních polohách po celém území. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák tlustonohý se vyskytuje na různých sušších bezlesích biotopech - suché louky, stepi, pastviny, stráně, na okrajích lomů apod. S dospělci se setkáme již brzo na jaře, kdy opuští své úkryty a za slunných jarních dnů pobíhají po okolí. Páření probíhá od března do května. Od května pak můžeme zahlédnout samice s kulovitým kokonem, který nosí připředený k snovacím bradavkám. Vývoj je jednoletý.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.