Allium rotundum - česnek kulovitý

5. 8. 2018 vytvořil Michal Hroneš

Allium rotundum L. – česnek kulovitý
Syn.: Allium scorodoprasum subsp. rotundum (L.) Stearn
Čeleď: Amaryllidaceae – amarylkovité (dříve Alliaceae – česnekovité)
Status: NT

Popis: Vytrvalé byliny s vejcovitou hlavní cibulí obalenou hnědými kožovitými, vláknitě rozpadavými vnějšími šupinami. Dceřiné cibule jsou drobné, vejcovité zašpičatělé, obvykle tmavě fialové, dlouze stopkaté, někdy ukryté pod vnějšími obaly hlavní cibule nebo listovými pochvami. Listy jsou kratší než stvol, ve spodní třetině pochvovitě objímající stvol, s čepelí čárkovitou, až 0,7 cm širokou, plochou a plihou (připomínající trávu), na vrcholu nezřetelně kápovitou, špičatou. Stvol je až 80 cm vysoký, přímý, oblý. Květenstvím je hustý lichookolík bez pacibulek podepřený vejcovitým, blanitým, opadavým toulcem. Květy, vyrůstající na poměrně dlouhých stopkách, mají zvonkovitě vejcovité okvětí. Okvětní lístky jsou purpurové až fialové, s tmavším středním proužkem. Tobolky jsou kulovité.

Možná záměna: Z našich druhů česneků je nejpodobnějším česnek ořešec (Allium scorodoprasum). Česnek kulovitý se od něho liší tmavě fialovými dceřinými cibulemi, které vyrůstají na poměrně dlouhých stopkách, užšími, na vrcholu jen nevýrazně kápovitými listy a také absencí pacibulek v květenství. Dalším poměrně podobným druhem je č. kulatohlavý (A. sphaerocephalon), který se liší dutou, trubkovitou čepelí, žlutavými dceřinými cibulemi a neopadavým toulcem.

Rozšíření:
Souvislý areál se rozkládá od severozápadu Panonské nížiny (Morava, východní Rakousko) na západě, na východ přes Balkánský poloostrov do Turecka a přes severní okolí Černého moře po Kavkaz. Izolované arely se nacházejí v jižním Polsku, Čechách, Německu, Švýcarsku, Francii, severní Itálii a Španělsku. Mimo Evropu je uváděn také z Maroka, Kypru a Blízkého Východu.

V ČR se vyskytuje roztroušeně v termofytiku a přilehlých oblastech mezofytika, zhruba do 300 m n. m. Lokálně poměrně hojný je především na Znojemsku a Hustopečsku. Na Moravě roste zhruba v prostoru již jmenovaného Znojemska na západě po Bílé Karpaty na východě, na sever zasahuje na Kuřimsko a po východním okraji Drahanské vrchoviny až do okolí Slatinic u Olomouce. V Čechách roste především v Českém krasu, v širším okolí Prahy a na jihu Českého středohoří, izolovaně také mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. Naopak zcela chybí ve Džbánu a ve východním Polabí.

Ekologie: Teplomilný druh, který osidluje především akátiny, slunné stepní a lesostepní stráně, písčiny a teplomilné doubravy. Dříve rostl také jako plevel na polích, na mezích a na okrajích vinic. Vyskytuje se na mělkých kamenitých nebo písčitých, vysýchavých půdách na podkladech různé reakce.

Geofyt, který kvete v červnu a červenci.

Ohrožení a ochrana: Česnek kulovitý je v Červeném seznamu řazen do kategorie NT (téměř ohrožený), ve starších verzích byl veden v kategoriích C3 a dokonce C2. Na území ČR byl ještě v první polovině 20. století rozšířen mnohem šířeji. Hlavními příčinami jeho úbytku byla především masivní změna zemědělského způsobu obhospodařování krajiny, především kolektivizace spojená s rozoráváním mezí a zavedení hluboké orby, a také aplikace herbicidů na vinicích. Česnek kulovitý na tyto změny reagoval, podobně jako další segetální geofyty, např. křivatec rolní (Gagea villosa), značným ústupem a také částečným přesunem do akátin. Právě akátiny v současné době představují pro česnek kulovitý jakési refugium. Druh zde však často v důsledku zastínění v době květu nevytváří květenství, vytváří pouze sterilní porosty, které jsou často přehlížené, a množí se tak pouze vegetativně pomocí dceřiných cibulí.

Taxonomická poznámka: Taxonomicky poměrně komplikovaný druh, blízký česneku ořešci (A. scorodoprasum) a také jihovýchodoevropskému č. černofialovému (A. atroviolaceum). Někteří autoři považují č. kulovitý pouze za poddruh č. ořešce, nicméně oba druhy jsou velmi dobře odlišitelné celou řadou znaků (viz výše). Podobně jako č. ořešec, vytváří i č. kulovitý polyploidní řadu s několika cytotypy, které mají jasnou geografickou vazbu. V ČR se vyskytuje jen triploidní cytotyp. V jihovýchodní a východní Evropě jsou rozlišovány dva další poddruhy (někdy i samostatné druhy): subsp. jajlae a subp. waldsteinii, která by měla zasahovat až na Slovensko. Jejich taxonomická hodnota je však sporná.

 

 

Literatura:

Duchoslav M. & Krahulec F. (2009): Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. IV. Druhy sekce Allium (A. scorodoprasum, A. rotundum). – Zprávy České Botanické Společnosti 44: 53–88.

Krahulec F. & Duchoslav M. (2010): Allium L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 647–677.