Allagelena gracilens - pokoutník štíhlý

3. 7. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) – pokoutník štíhlý

Syn.: Agelena gracilens C. L. Koch, 1841

Čeleď: Agelenidae – pokoutníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Menší druh pokoutníka o délce těla 6–10 mm (hlavohruď 3–4,5 mm). Hlavohruď je protáhle hruškovitá s dvěma tmavšími pruhy. Zadeček protáhle oválný s nevýraznou světlou kresbou. Zbarvení je světle hnědé až šedohnědé. Nohy jsou poměrně dlouhé, hnědě zbarvené.

 

Možná záměna: Záměna je možná s mladými jedinci ostatních pokoutníků, zejména pokoutníka nálevkovitého (Agelena labyrinthica), ti však mají obvykle načervenalou hlavohruď. Dospělci pokoutníka nálevkovitého jsou výrazně větší.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v nížinách a teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento pokoutník obývá okraje světlých lesů, lesostepi, křovinaté stráně, ale i parky, zahrady. Často ho najdeme na živých plotech. Na keřích a mezi vyšší vegetací si dělá husté nálevkovité sítě, v jejich ústí číhá na kořist. Dospělci se vyskytují zejména od června do srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.