Aleyrodes proletella - molice vlaštovičníková

8. 5. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Aleyrodes proletella Linnaeus, 1758 – molice vlaštovičníková

Čeleď: Aleyrodidae – molicovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 1,5–2 mm. Hlava je poměrně drobná s tmavýma očima a krátkými nitkovitými tykadly. Tělo je krátce oválné. Zbarvení těla je šedavé až namodralé se žlutavým zadečkem avšak stejně jako křídla, je poprášené bílým voskem. Nohy jsou krátké. Obě pohlaví mají vyvinuté dva páry kapkovitých křídel s řídkou žilnatinou a bíle poprášené voskem, uprostřed křídel je u tohoto druhu šedavá skvrnka někdy i naznačený proužek. Křídla jsou v klidu střechovitě složená. Larvy jsou protáhle oválné, přisedlé k rostlině. Pupárium (poslední stádium larvy) je oválně diskovité, žlutavě zbarvené s bílým okrajem.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími molicemi (v ČR okolo 20 druhů), od nich se liší tmavší skvrnou na křídle a žlutavými pupáriemi (tvar, struktura a zbarvení puparií jsou u molic dobrým určovacím znakem).

 

Rozšíření: Palearktický druh, zavlečen do Ameriky a Austrálie.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do podhůří, nejvíce v nižších polohách. Jeden z našich nejběžnějších druhů ve volné přírodě se vyskytujících druhů.

 

Biologie a ekologie: Molice vlaštovičníková obývá světlé lesy a jejich okraje, břehové porosty, okraje cest, remízky, parky, zahrady i ruderály. Žije na listech různých bylin, zejména pak vlaštovičníku většího (Chelidonium majus), brukvovitých (Brassicaceae) a dalších. Může sát i na listové zelenině. Dospělci i larvy sají na spodní straně listů rostlinné šťávy. Na zadečku mají voskové žlázy, které produkují bílý vosk, který si předníma nohama nanášejí po celém těle. Zdržují se na listech a nejsou dobrými letci. Protáhlá vajíčka kladou na spodní stranu listu, larvy jsou, kromě prvního stádia přisedlé a sají na hostitelské rostlině. Mají několik generací ročně a dospělce můžeme potklat téměř celý rok, larvy od dubna do září. Přezimují dospělé samice, které brzy na jaře vyhledávají mladé listy a zakládají nové kolonie.

 

 

Literatura:

 

Hudec K. [et al.] (2007): Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha.

 

Zahradník J. (1985): La révision des aleurodes des pays Tchèques (Sternorrhyncha: Aleyrodinea) I. – Věstník Československé Společnosti Zoologické 49: 301–320.