Alchemilla gruneica - kontryhel grúňský

13. 9. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Alchemilla gruneica Plocek – kontryhel grúňský

Čeleď: Rosaceae – růžovité

Status: LC

 

Popis: Středně vysoká bylina, šedozeleného zbarvení. Lodyhy tuhé, krátce vystoupavé. Listy okrouhlé až ledvinité, zvlněné do takové míry, že záhyby na listech nejdou narovnat do plochy. Listové laloky hrubě pilovitě zubaté, bohaté odění na rubu a lící listů, výrazné na řapících; chlupy krátké, kolmé nebo nazpět ohnuté. Květenství mnohokvěté, větévky odstálé, neprodloužené; ramena vrcholíků lysá; horní palisty široké; stipulia (= listencovitý útvar ze srostlých listů a palistů) 1. řádu široká, terčovitá. Květy v souměrných, drobných klubkách. Stopky květů krátké. Češule lysé, číškovitě zvonkovité. Plodem je nažka, která za zralosti vyčnívá nad žláznatý terč.

 

Možná záměna: Obdobně zprohýbané listy má kontryhel číšolistý (Alchemilla cymatophylla), u kterého jdou listy zcela narovnat do plochy. Tyto druhy se areálově nesetkávají.

 

Rozšíření: Kontryhel grúňský má velmi malý středoevropský areál, nepříliš prozkoumaný. Je považován za západobeskydský endemit rozšířený pouze v Polsku, na Slovensku a v České republice.

 

Na našem území je výskyt omezen pouze na oblast moravskoslezského oreofytika. Velmi sporadicky se vyskytuje v Hrubém Jeseníku. Mnohem hojněji v Moravskoslezských Beskydech a Javornících, např. v údolí Satiny, Ostravice, u Starých Hamrů. Je vázán na polohy od 550m výše v submontánním a montánním stupni.

 

Ekologie: Druh vázaný na horské a podhorské louky, pastviny, rovněž roste při okrajích cest a na mírně ruderalizovaných místech, např. ve společenstvu Nardo-Agrostion tenuis aj.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od května do začátku srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Kontryhel grúňský nepatří mezi druhy zvláště chráněné. V Červeném seznamu cévnatých rostlin je vedený jako druh málo dotčený (LC).

 

 alchemilla_gruneica1 alchemilla_gruneica2 alchemilla_gruneica3 alchemilla_gruneica5

 

Literatura:

 

Plocek A. (1995): Alchemilla L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 247–270.