Agrimonia procera - řepík vonný

1. 7. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Agrimonia procera Wallr. – řepík vonný

Syn.: Agrimonia glandulosa (Simk.) Simk., A. leroyi Sennen

Čeleď: Rosaceae – růžovité

Status: NT

 

Popis: Vytrvalá, až 200 cm vysoká bylina s krátkými žláznatými a dlouhými krycími chlupy. Lodyha tuhá, přímá, v horní polovině větvená, rovnoměrně olistěná. Listy přetrhovaně lichozpeřené, na rubu s hojnými žláznatými chlupy. Palisty polosrdčité, u dolních listů hluboce a ostře zubaté. Hrozny až 70květé, s listeny hřebenitě trojsečnými. Květy vonné, zlatožluté; korunní lístky podlouhlé, na vrcholu vykrojené. Zralé češule čihovité, s širokými mělkými brázdami, s mohutným prstencovitým valem s háčky. Vnější háčky nazpět obrácené.

 

Možná záměna: Připadá v úvahu s běžnějším řepíkem lékařským (Agrimonia eupatoria), který má listy ve spodní části lodyhy často růžicovitě stažené. Listy jsou na rubu až plstnaté. Alespoň pod květenstvím bychom u tohoto druhu našli 3 typy chlupů, oproti již zmíněným ještě středně dlouhé, zakřivené krycí. Korunní lístky jsou obvejčité a na vrcholu zaokrouhlené. Zralé češule hluboce brázdité, obráceně kuželovité.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, který na jihovýchod zasahuje do Malé Asie, ovšem spíše se vyhýbá meridionálnímu pásu. Jako nepůvodní invazní druh je udáván z Jihoafrické republiky a Svazijska.

 

V České republice se vyskytuje vzácně až roztroušeně od nížin do podhůří, hojněji ve vybraných oblastech j. a jz. Čech a na Českomoravské vrchovině.

 

Ekologie: S tímto řepíkem se často setkáme v lesních světlinách a lesních lemech, při okrajích cest, na mezofilních loukách, zplaněle podél železnic a v intravilánech obcí. Preferuje hluboké, hlinité, čerstvě vlhké, na živiny bohaté, nikoli však vápnité půdy.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Řepík vonný není veden mezi zvláště chráněnými druhy, v Červeném seznamu je řazen mezi druhy téměř ohrožené (NT). Vzhledem k charakteru jeho stanovišť se často vyskytuje na nechráněných lokalitách.

 

Poznámka: Občas pěstován jako okrasná a též jako léčivá bylina. Nať je sbírána a užívána pro vysoký obsah tříslovin a hořčin v podobě čajových směsí, léků a extraktů. Využití nabývá jako diuretikum, podpůrný lék při zánětech trávicího ústrojí i pro léčbu kožních problémů.

 

 

Literatura:

 

Baard J. A. & Kraaij T. (2014): Alien flora of the Garden Route National Park, South Africa. – South African Journal of Botany, 94: 51–63.

 

Skalický V. (1995): Agrimonia L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 233–238.