Agabus undulatus - potápník

20. 1. 2021 vytvořil Adam Bednařík

Agabus undulatus (Schrank, 1776) – potápník

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 78 mm. Tvar těla je protáhle oválný. Hlava je hnědočervená s tmavým zadním okrajem. Tykadla jsou cihlově červená. Štít je tmavý s hnědočervenými bočními okraji. Krovky jsou tmavé s kovovým leskem a obvykle s typickými žlutými skvrnami tvaru vlnovky. Vlnovka je obvykle spojena s podélnou skvrnou na postranním okraji krovky. Spodní část těla i nohy jsou hnědočervené. Epipleury (boční okraje krovek viditelné ze spodní strany) se náhle prudce zužují a splývají s krovkami na úrovni druhého zadečkového článku. Na spodní straně zadních stehen je krátká řada set. Holenní trny jsou kratší než polovina délky holení.

 

Možná záměna: Díky své velikosti a typické kresbě na krovkách patří mezi méně zaměnitelné druhy v rámci rodu. Záměna je však možná s ostatními druhy rodu Agabus či Ilybius. Pro spolehlivé odlišení jednotlivých druhů je nutné pozorovat znaky pod lupou a postupovat podle klíče.

 

Rozšíření: Areál rozšíření sahá od Velké Británie na západě po Kyrgyzstán na východě. Severní hranici rozšíření tvoří jižní Skandinávie, jižní hranici Rakousko a Francie.

 

V ČR hojný druh vyskytující se na celém území.

 

Biologie a ekologie: Vyhledává především zarostlé stojaté vody různé velikosti (rybníky, příkopy, tůně). Dospělci jsou považováni za neschopné letu. Přezimují dospělci, kteří v časném létě kladou vajíčka. K vývoji larev dochází během letních měsíců.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp.