Agabus guttatus - potápník

1. 9. 2023 vytvořil Adam Bednařík

Agabus guttatus (Paykull, 1798) – potápník

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 7,8–9,2 mm. Tělo je oválného tvaru a zploštělé. Hlava, štít i krovky jsou tmavé. Na hlavě se nachází dvě nenápadné hnědočervené skvrny. Okraje štítu jsou hnědočervené. V zadní části krovek se nachází dva páry žlutých skvrn, které však mohou být redukované. Spodní část těla je černá. Tykadla, makadla i nohy jsou hnědočervené.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy rodu Agabus, kterých se na našem území vyskytuje více než 20, zejména pak s A. biguttatus, který je stejné velikosti a na krovkách má obvykle také dva páry žlutých skvrn. A. biguttatus má však na rozdíl od A. guttatus konec posledního článku tykadla tmavý a na drápcích předního chodidla samců se nachází výrazný zub, který u samců A. guttatus chybí.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh rozšířený téměř na celém území Evropy a zasahující svým výskytem na západní Sibiř.

 

V ČR je rozšířený na celém území. Ve vyšších polohách patří mezi nejčastější zástupce čeledi.

 

Biologie a ekologie: Vyskytuje se v rozmanitých typech stojatých i tekoucích vod. Nejčastěji osidluje prameniště a drobné vodní toky či příkopy v lesích. Bývá nalézán také ve vyšších polohách nad hranicí lesa.

 

 

 

 

Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 151 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp.

 

Straka M & Sychra J (2007): Coleoptera. Determinační kurz makrozoobentosu. MS Brno. 96 pp.