Aegomorphus clavipes - kozlíček

31. 10. 2023 vytvořil Radim Gabriš

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) - kozlíček

Syn.: Acanthoderes clavipes (Schrank, 1781)

Čeleď: Cerambycidae – tesaříkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka 7–17 mm. Tělo široké, zavalité a relativně ploché. Štít silně příčný s postranními trny, které jsou výraznější u samic. Krovky široké, na konci šikmo uťaté. Povrch těla černý se strakatou kresbou tvořenou drobnými hnědými a šedými chloupky. Tykadla samců o něco delší než tělo, u samic o něco kratší. Tykadla od třetího článku výrazně kroužkovaná. Nohy krátké a silné, stehna kyjovitě zesílená, chodidlové články široké.

 

Možná záměna: Na našem území prakticky nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Západopalearktický druh rozšířený po celé Evropě, na východ zasahuje až na Sibiř.

 

V ČR se vyskytuje lokálně ve středních a horských oblastech. Typický druh zóny podhorských a horských bukových lesů.

 

Biologie a ekologie: Dospělci jsou aktivní od června do srpna. Vyhledávají a zdržují se zejména na čerstvě poražených či padlých kmenech a silnějších větvích listnatých stromů - preferují zejména buk lesní (Fagus sylavitca) nebo duby, vývoj však byl zjištěn v celé řadě dalších dřevin. Díky svému zbarvení jsou brouci na povrchu kůry velmi dobře maskováni a často se prozradí jen svým pohybem. Larvy po vylíhnutí vykusují ploché chodby pod kůrou, ke kuklení vytváří kolébku mělce pod povrchem dřeva. Vývoj je obvykle dvouletý.

 

 

Literatura:

 

Heyrovský L. & Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSSR 5., Kabourek, Zlín.

 

Sláma M.E.F. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice.