Adonis annua - hlaváček roční

12. 12. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Adonis annua L. – hlaváček roční

Syn.: Adonis autumnalis L., A. atrorubens Fritsch

Čeleď: Ranunculaceae – pryskřníkovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Bylina s přímou, v horní polovině chudě větvenou, lysou, do 50 cm vysokou lodyhou. Listy jsou zpeřené v úzké čárkovité úkrojky; prostřední úkrojek zpeřeného listu často dělený ve 2-3 zuby. Květy velké do 3 cm; kališní lístky široce vejčité, lysé, od koruny odstávající; korunní lístky tmavě červené, vejčité. Nažky zakončené krátkým, na špici zakřiveným zobánkem.

 

Možná záměna: Hlaváček plamenný (Adonis flammea) má kališní lístky vlnatě chlupaté, hlaváček letní (Adonis aestivalis) má sice kališní lístky lysé, ale jsou ke korunním lístkům přitisklé, zároveň korunní lístky jsou výrazně užší.

 

Rozšíření: Původní areál zahrnuje zejména západní část Mediteránu s přesahem na jih do severní Afriky, na východ do Malé Asie a na Blízký východ, izolovaně se vyskytuje na pobřeží Černého moře, jinak souvislá hranice lemuje východní pobřeží Jaderského moře. Na sever zasahuje na jih Britských ostrovů, kde je hodnocen jako vzácný druh. V kontinentální Evropě je v části západní a střední Evropy považován za zdomácnělý.

 

V České republice je považován za nepůvodní druh, který se pěstuje jako letnička a spíše ojediněle zplaňuje v teplejších oblastech kolem Prahy, Brna a Znojma.

 

Ekologie: V přirozeném areálu se chová jako ruderální druh osidlující na živiny chudé okraje polí. Je citlivý na hustý vegetační zápoj.

 

Jednoletý až ozimý terofyt s fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Poznámka: V rámci areálu druhu se rozlišují nižší taxonomické ranky, obvykle na úrovni poddruhu nebo variety. Z našeho území je znám pouze nominátní poddruh, v jižní Evropě a na Blízkém východě se vyskytuje ještě Adonis annua subsp. cupaniana.

 

 

Literatura:


Křísa B. (1997): Adonis L. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vyd., Academia, Praha, 468-470.

 

Wigginton M. (1999): British Red Data Books: 1, Vascular Plants. – JNCC, Peterborough.