Petasites albus - devětsil bílý

10. 6. 2008 vytvořil Martin Hanzl

Petasites albus (L.) P. Gaertner - devětsil bílý

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá bylina s vodorovným oddenkem, na povrchu často narůžovělým. Kvete na jaře bílými úbory uspořádanými do latovitého květenství. Květonosné lodyhy jsou běloplstnatě chlupaté se šupinovitými listy. Po odkvětu vytváří nápadné listy.

 

Možná záměna: Od devětsilu lékařského (P. hybridus) ho poznáme tak, že jeho květy nejsou růžové ani narůžovělé. Hůře se odlišuje od devětsilu Kablíkové (P. kablikianus) rostoucího hojně v Krkonoších a vzácněji v Hrubém Jeseníku, Beskydech a na Ještědském hřbetu. Listy devětsilu připomínají listy podbělu. Od těch se dají odlišit zpravidla velikostí (podběl má listy obvykle do 20 cm velké, zatímco devětsil bílý až 50 cm) a uspořádáním cévních svazků na průřezu řapíkem (podběl je má ve tvaru podkovy, devětsil roztroušené). Podle průřezů řapíkem se také odlišují jednotlivé druhy devětsilů od sebe ve sterilním stavu.

 

Rozšíření: Co se celkového rozšíření týče, jedná se o evropský horský druh, jehož areál sahá od Francie na západě, po střed Ruska na východě, od jihu Skandinávie na severu, po Itálii a Balkánský poloostrov na jihu.

 

Těžiště výskytu v ČR je v horských a podhorských oblastech, na příhodných místech ovšem může sestupovat i do nížin.

 

Ekologie: Devětsil bílý roste poblíž lesních potoků, na prameništích a v luzích. Preferuje stinná stanoviště s úživnými a vlhkými půdami. Kvete od února do května.